"Vanaf half februari tot eind april trekken padden, kikkers en salamanders massaal van hun overwinteringsplaats in het natuurreservaat aan de Polderstraat naar het broedgebied in poelen en kreken in de buurt", verduidelijkt Rudy Deplae van Natuur...