Met de focus op de rekrutering van nieuwe brandweermannen is sinds 1 januari een nieuw postcoördinatieteam van start gegaan binnen de brandweerpost Kuurne. Adjudant Wim Vandekerkhove werd daarbij aangesteld als postcoördinator en krijgt ook nog het domein personeel en informatie toegekend. Jurgen Delava, Philippe Coornaert, Fanny Decock en Stijn Victor zullen hem, elk in hun specifieke domein, bijstaan. Wim Vandekerkhove is tewerkgesteld bij de gemeente Kuurne en trad toe tot de brandweer in het jaar 1994 met als missie mensen helpen en de techniciteit van interventies. Sinds 1 januari 2015 nam hij reeds samen met postverantwoordelijke Rudy Dewolf en Phil...

Met de focus op de rekrutering van nieuwe brandweermannen is sinds 1 januari een nieuw postcoördinatieteam van start gegaan binnen de brandweerpost Kuurne. Adjudant Wim Vandekerkhove werd daarbij aangesteld als postcoördinator en krijgt ook nog het domein personeel en informatie toegekend. Jurgen Delava, Philippe Coornaert, Fanny Decock en Stijn Victor zullen hem, elk in hun specifieke domein, bijstaan. Wim Vandekerkhove is tewerkgesteld bij de gemeente Kuurne en trad toe tot de brandweer in het jaar 1994 met als missie mensen helpen en de techniciteit van interventies. Sinds 1 januari 2015 nam hij reeds samen met postverantwoordelijke Rudy Dewolf en Philippe Coornaert de coördinatie op zich van de brandweerpost Kuurne. Adjudant Philippe Coornaert wordt daarbij zijn adjunct en zal samen met sergeant Jurgen Delava de domeinen logistiek en facility beheren binnen de brandweerpost. Philip Coornaert heeft een eigen sanitairbedrijf en trad toe tot de plaatselijke brandweer in het jaar 1986. De liefde voor de brandweer ontstond bij Philip na de vele contacten die hij had met mensen die actief waren binnen de brandweer, waardoor de microbe oversloeg. Sergeant Fanny Decock, die onder meer ondervoorzitter is van brandweer West-Vlaanderen, die de vier West-Vlaamse brandweerzones verenigt, en daarnaast ook lid is van het kernbestuur van de raad van beheer van brandweervereniging brandweer Vlaanderen en recent nog van start ging als dispatcher bij de brandweerzone Fluvia, wordt verantwoordelijke voor het domein opleidingen binnen de brandweerpost Kuurne. Korporaal Stijn Victor neemt de leiding over het domein operaties. "Aanvankelijk plannen wij op korte termijn geen wijzigingen binnen onze brandweerpost, gezien we ook zelf de kans moeten krijgen ons even in te werken in onze nieuwe functie", weet postcoördinator Wim Vandekerkhove. "Onze hoogste prioriteit is alvast op zoek gaan naar nieuwe kandidaat-brandweermannen of -vrouwen, gezien enkele van onze huidige brandweermannen de pensioenleeftijd bijna hebben bereikt. Om deze uitstroom op te vangen zijn wij nu reeds op zoek naar nieuwe collega's, zodat tegen dat moment onze bezetting binnen de kazerne, die momenteel wordt opgesmukt, gehandhaafd kan blijven. Wij zijn vooral op zoek naar competente, gemotiveerde personen met een hoge beschikbaarheid die deel willen uitmaken van een professioneel team. Wie slaagt voor de testen kennis, inzicht en sport kan vervolgens zijn opleiding tot brandweerman aanvatten. Dergelijke opleiding heeft een doorlooptijd van ongeveer twee jaar, maar wie deze aanvat, kan reeds na een half jaar beperkt operationeel worden ingezet bij interventies. Uiteraard staat iemand die de stap zet om brandweerman of -vrouw te worden er niet alleen voor en wordt deze vanuit de zone begeleid naar zijn testmoment. Een basisconditie volstaat alvast om deel te kunnen nemen aan de sporttesten die worden afgenomen." Vorig jaar mocht de brandweerpost Kuurne twee nieuwe brandweermannen verwelkomen en werd gemiddeld eenmaal per dag een beroep gedaan op de brandweerpost voor dringende interventies van verschillende aard. Daarnaast werd ook diverse malen op hen gerekend voor het verwijderen van wespennesten. Wie interesse heeft om toe te treden tot de brandweerpost Kuurne kan terecht op wim.vandekerkhove@hvzfluvia.be.