Ruim twintig jaar zonder inwoners

Na de oogst van 1583 vluchtten alle Eernegemnaars weg uit het dorp omdat tijdens de 80-jarige Oorlog zowel Spaanse als Hollandse troepen de streek terroriseerden. Degenen die achterbleven, verscholen zich in de bossen en werden struikrovers. Pas in 1601 kwamen de eerste mensen terug en in september 1609 was er eindelijk weer een pastoor, Jan Demarets.
...