Vier wijzen op pad voor Sint-Vincentiusvereniging

Daniel Vanlerberghe, Simonne Roose, Rita Vergote, Jeanny, Maddy en Anny Bouden, schepen Soete Marleen, Francine Platteeuw, Lenn en Amber Creus, Ludo Deltour, Guust en Eva Creus, Michael Faes, Thuline Deruytter en Lena Gruwez. (foto pco)
Redactie KW

Amber, Lenn, Guust en Eva Creus zetten in de Mangelaar- en Gistelhofstraat een sterrenstoet op touw. De vier wijzen gingen voor de tweede keer van deur tot deur.

Naast snoep en fruit werd er voor 130 euro ingezameld voor het goede doel. Dit jaar was de opbrengst van hun werk bestemd voor de lokale welzijnsschakel van de Sint-Vincentiusvereniging. Elke eerste woensdag van de maand kunnen een 50-tal gezinnen terecht bij de voedselbank.

In 1996 is deze hulpverlening in alle stilte gestart in de Madonna bij Georges en Yvette Vergote. Vanaf 2013 is deze actieve Sint-Vincentiusvereniging verhuisd naar de oude vleugel van het wzc De Boomgaard. Daar zijn het ‘kruideniertje’ en een ‘tweedehandswinkel’ tijdelijk gehuisvest. Deze gebouwen worden in 2020 gesloopt.

Jonge solidariteit

De toegang tot de hulpverlening staat onder toezicht van diensten van het OCMW en wordt gedragen door de vrijwillige inzet van een 15-tal personen. “Het kruideniertje wordt bevoorraad door de provinciale voedselbank uit Kuurne. In 2019 werd bijvoorbeeld 1.080 liter melk, 375 kg bloem en andere producten met Europese steun verstrekt. Er is het lokale initiatief, waardoor maandelijks 40 kg spaghettisaus kan bezorgd worden”, zegt medewerker Daniel Vanlerberghe.

“Op tal van plaatsen zijn dergelijke lokale welzijnsschakels actief. Zij kunnen vaak rekenen op milde steun van serviceclubs of instellingen. Voor ons was het ook een opsteker om te kunnen genieten van de spontane solidariteit van vier moedige jongeren voor hun bijdrage als kerstattentie voor de minstbedeelden”, duidt Daniel Vanlerberghe de erkentelijkheid. (pco)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.