Projectcoördinator Els Neyrinck: "Met het project 'Een vitesse hoger' stemmen we binnen de vier gemeenten de al bestaande mogelijkheden en initiatieven op elkaar af. Daarnaast zoeken we actief naar knelpunten en nieuwe methodieken om de armoede binnen onze gemeente...

Projectcoördinator Els Neyrinck: "Met het project 'Een vitesse hoger' stemmen we binnen de vier gemeenten de al bestaande mogelijkheden en initiatieven op elkaar af. Daarnaast zoeken we actief naar knelpunten en nieuwe methodieken om de armoede binnen onze gemeenten terug te dringen. We werken hiervoor samen met zoveel mogelijk partners binnen opleidingsvoorzieningen, sociale diensten, onderwijs, welzijnsorganisaties, vrije tijd en andere gemeentediensten (kinderopvang, jeugddienst, sportdienst, huisvestingdienst,...). Zo creëren we een breed netwerk en zetten we een horizontale aanpak op die binnen het volledige werkingsgebied gedragen wordt."De klemtoon ligt op jongeren. Projectmedewerker Karel Lepla werkt de volgende maanden een vormingspakket uit voor alle leerlingen van het eerste tot het laatste jaar secundair onderwijs: "Met het vormingspakket geven we jongeren meer veerkracht en weerbaarheid, en versterken we hen om uit de armoedespiraal te geraken of er niet in te belanden. Begin 2020 testen we dit vormingspakket uitvoerig, waarna we het uitrollen in de secundaire scholen van de deelnemende gemeenten vanaf schooljaar 2020-2021."De intergemeentelijke samenwerking (W)integratie krijgt voor dit project 80.000 euro subsidies van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijk Integratie.(MVQ)