Starten doen ze allemaal samen, maar daarna loopt ieder zijn eigen wedstrijd. Dat komt omdat ze allemaal op verschillende niveaus lopen. De vier Winkelna...