Vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad om de coronamaatregelen te verlengen van 5 naar 19 april, eventueel tot 2 mei. De bisschoppen beslisten bijgevolg om de diensten van de Goede Week te annuleren maar ze hielden wel de deur nog op een kier om de vieringen van eerste communie en vormsel in mei nog te kunnen laten doorgaan. Uiteindelijk een vervelende situatie voor vele ouders in verband met de feesten of feestjes die er doorgaans mee gepaard gaan.

Schooljaar afwerken gaat voor

Zondagmorgen maakte Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, in de Zevende Dag, al duidelijk dat de knoop moest worden doorgehakt: geen communies of vormsel vóór Pinksteren en wellicht zelfs niet meer dit schooljaar. Enerzijds vindt hij dat bij die kinderfeesten drie generaties moeten kunnen worden betrokken - ook grootouders dus - en dat is de komende tijd onmogelijk. Anderzijds is het - zeker voor de vormelingen - een prioriteit dat ze hun schooljaar kunnen afwerken. Daar nu nog het vormsel tussen wringen, is niet haalbaar.

Nu heeft het bisdom Brugge de knoop doorgehakt. "Velen hebben de voorbije dagen hard gewerkt en overlegd om een goede oplossing te vinden", aldus de bisschop. "Verschillende scenario's werden opgesteld en afgetoetst. In de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen. Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de gezondheid van iedereen én de schoolloopbaan van de kinderen voorop."

"Uitstel is geen afstel"

Maar uitstel is geen afstel, zegt de bisschop. Het besluit is dan ook dat - "alles onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid" - de vormselvieringen verschoven worden naar de periode half september en begin november 2020 op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen. Er wordt de parochies gevraagd dat ze uiterlijk tegen 1 juni een nieuwe datum bekendmaken. Aan de kinderen wordt zelfs gevraagd om tegen 30 juni te bevestigen of ze nog gevormd willen worden. Er wordt aan toegevoegd dat de voorbereiding vrij kort kan zijn, aangezien veel kinderen daarin al ver gevorderd waren.

Ook de eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Parochies bepalen zelf in overleg met de school nieuwe data. Dat kan gespreid worden over bijna het hele schooljaar van september 2020 tot mei 2021. Of er dan sprake kan zijn van een gezamenlijke eerste communie met de volgende lichting communicantjes wordt niet vermeld.

Eerste communies en vormsels schuiven op naar volgend schooljaar

Ten gevolge van de coronacrisis kunnen de geplande eerste communies en vormsels helaas niet doorgaan en schuiven ze op naar volgend schooljaar.

Geplaatst door Bisdom Brugge op Zondag 29 maart 2020

Ook wat de Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd West-Vlaanderen betreft, werden er al maatregelen genomen. Op dit moment zijn er vier locaties (Bredene, Oostende, Kortrijk en Oostkamp) waar het Lentefeest wordt uitgesteld naar later datum en/of vervangen door een ander plechtig moment. Naast de genoemde 4 feesten zullen er mogelijk nog volgen, de situatie wordt van dag tot dag bekeken.

(NOM)

Vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad om de coronamaatregelen te verlengen van 5 naar 19 april, eventueel tot 2 mei. De bisschoppen beslisten bijgevolg om de diensten van de Goede Week te annuleren maar ze hielden wel de deur nog op een kier om de vieringen van eerste communie en vormsel in mei nog te kunnen laten doorgaan. Uiteindelijk een vervelende situatie voor vele ouders in verband met de feesten of feestjes die er doorgaans mee gepaard gaan. Zondagmorgen maakte Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, in de Zevende Dag, al duidelijk dat de knoop moest worden doorgehakt: geen communies of vormsel vóór Pinksteren en wellicht zelfs niet meer dit schooljaar. Enerzijds vindt hij dat bij die kinderfeesten drie generaties moeten kunnen worden betrokken - ook grootouders dus - en dat is de komende tijd onmogelijk. Anderzijds is het - zeker voor de vormelingen - een prioriteit dat ze hun schooljaar kunnen afwerken. Daar nu nog het vormsel tussen wringen, is niet haalbaar. Nu heeft het bisdom Brugge de knoop doorgehakt. "Velen hebben de voorbije dagen hard gewerkt en overlegd om een goede oplossing te vinden", aldus de bisschop. "Verschillende scenario's werden opgesteld en afgetoetst. In de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen. Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de gezondheid van iedereen én de schoolloopbaan van de kinderen voorop."Maar uitstel is geen afstel, zegt de bisschop. Het besluit is dan ook dat - "alles onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid" - de vormselvieringen verschoven worden naar de periode half september en begin november 2020 op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen. Er wordt de parochies gevraagd dat ze uiterlijk tegen 1 juni een nieuwe datum bekendmaken. Aan de kinderen wordt zelfs gevraagd om tegen 30 juni te bevestigen of ze nog gevormd willen worden. Er wordt aan toegevoegd dat de voorbereiding vrij kort kan zijn, aangezien veel kinderen daarin al ver gevorderd waren.Ook de eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Parochies bepalen zelf in overleg met de school nieuwe data. Dat kan gespreid worden over bijna het hele schooljaar van september 2020 tot mei 2021. Of er dan sprake kan zijn van een gezamenlijke eerste communie met de volgende lichting communicantjes wordt niet vermeld.Ook wat de Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd West-Vlaanderen betreft, werden er al maatregelen genomen. Op dit moment zijn er vier locaties (Bredene, Oostende, Kortrijk en Oostkamp) waar het Lentefeest wordt uitgesteld naar later datum en/of vervangen door een ander plechtig moment. Naast de genoemde 4 feesten zullen er mogelijk nog volgen, de situatie wordt van dag tot dag bekeken.(NOM)