Eerst werden de kuikens in de stadsboomgaard geringd, daarna op het voormalige rusthuis in de Kerkstraa...