Barber Markey, een Bruggeling die na zijn studies in Gent bleef plakken, ziet zien vriendin Heidi Byl doodgraag en was vastbesloten haar op een leuke en originele manier ten huwelijk te vragen. En daar is hij nu ook met verve in geslaagd, zowel in het opzet als in het finale resultaat.
...