Tot de betoging was opgeroepen door de vzw Austistem, een familievereniging die de levenskwaliteit van normaal begaafde volwassenen met autisme wil bevorderen. Een van de actievoerders was Bruggeling Patrick Gheysen, voormalig informatieambtenar van de stad Brugge, die een volwassen zoon met autisme heeft.
...

Tot de betoging was opgeroepen door de vzw Austistem, een familievereniging die de levenskwaliteit van normaal begaafde volwassenen met autisme wil bevorderen. Een van de actievoerders was Bruggeling Patrick Gheysen, voormalig informatieambtenar van de stad Brugge, die een volwassen zoon met autisme heeft."Mijn 32-jarige zoon met autisme heeft acht jaar verbleven in De Pastorie, een residentie van de vzw De Kade/Het Anker verbleven. Sinds anderhalf jaar huurt hij een sociale flat in het Brugse en wordt hij drie keer per week thuis begeleid door personeelsleden van Het Anker", vertelt Patrick Gheysen. "Hij krijgt hulp met zijn dagindeling, bij zijn boodschappen, zodat hij zijn budget goed kan beheren en gezonde voeding kan kopen. Daarnaast neemt hij deel aan groepsactiviteiten, zoals zwemmen." "Mijn zoon is één van de 24.000 kwetsbare Vlamingen die een persoonlijk zorgbudget krijgt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Vroeger werden de instellingen betoelaagd, sinds 2017 worden zorgpunten gegeven aan de cliënten. Een fantastische zaak die hen autonomie geeft. Maar eind september kregen wij een brief van het VAPH, met de mededeling dat zijn zorgbudget vanaf 1 januari 2020 met 40 procent daalt in fasen, verspreid over zeven jaar. Het VAPH schrijft cynisch dat alle instellingen zorggarantie moeten bieden, maar hoe De Kade dit zal realiseren, is een raadsel. Met minder zorgpunten zal mijn zoon veel minder begeleiding kunnen krijgen." "Mensen met autisme dreigen het grote slachtoffer te worden van de 'correcties' in het zorgbudget", zeggen Veerle Vanthuyne en Stephanie Van Asten van vzw De Kade/Het Anker. Hun instelling begeleidt 40 volwassenen in haar dagcentrum Schrijfbaar en beschikt ook over kleinschalige residenties in Zerkegem (De Pastorie), Ettelgem ('t Plein), Varsenare (De Oude Dorpsweg) en Knokke-Heist (Francesco). "Kleinschalige projecten en dagcentra worden het meest bedreigd. De Vlaamse Regering voert een budgetneutrale operatie uit waarbij ze aan dezelfde zorgprofielen dezelfde budgetten toekent. Maar bij de opmaak van de profielen zijn de nood voor psychosociale ondersteuning en het belang van zinvolle dagbesteding niet meegenomen. Autisme is blijkbaar aan de aandacht van de Vlaamse Regering ontsnapt. Men vergeet dat personen met autisme overdag veel begeleiding nodig hebben."In Het Anker zal de zorg met minder medewerkers moeten gerealiseerd worden. Wie met pensioen gaat, zal niet vervangen worden. De cliënten, die nu in groepjes van zes begeleid worden, zullen in grotere groepen van twaalf verzeilen. "Personen met autisme hebben nochtans individuele ondersteuning nodig", aldus Veerle Vanthuyne. Patrick Gheysen stelt: "Ik vrees dat mijn zoon niet meer zelfstandig zal kunnen wonen. Of dat hij zich nog meer in zichzelf opsluit en psychische problemen krijgt. De vzw Autistem stelt een modelbrief ter beschikking van ouders om naar de arbeidsrechtbank te trekken tegen de regeringsbeslissing. Ik hoop echt dat deze zware correctiefase bijgestuurd wordt."