Om 14 uur verzamelden een 300-tal betogers op het Sint-Amandsplein om hun ongenoegen te uiten over de komst van een nieuwe moskee aan de Brugsesteenweg. Om alles veilig te laten verlopen, vroeg politiezone Vlas ook om de aanwezigheid van een drone van de Federale Politie. "Eerder waren er wel al testen met een privébedrijf, maar daar werd toen geen gevolg aan gege...