Enkele van hun strijdpunten: Site Ter Biest moet gevrijwaard worden als een ruimte voor landbouw, groen, natuur en recreatie. Een verdere fusie van politiezones en een verplichte fusie van gemeenten lijkt voor hen geen ideaal toekomstbeeld. En ze vragen zich a...