Vicky Reynaert (SP.A): “Net stevig ingezet om besparingen op sociaal beleid terug te draaien…”

Vicky Reynaert: "Er zou een constructieve nota komen, maar die heb ik ook na aandringen nog niet ontvangen." © AVH
Arno Van Haverbeke

Een week geleden publiceerde deze krant over de bezorgdheid van de drie Beernemse advies-raden. Ze uitten hun zorgen over het nieuwe beleid na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Schepen van Sociaal Beleid Vicky Reynaert (SP.A) spreekt hun kritiek nu met klem tegen.

In de vorige legislatuur beperkte de coalitie de gemeentelijke bijdrage met een besparing van 650.000 euro op middelen bestemd voor sociaal beleid. Om de schuldenlast van het OCMW te verlagen werden bovendien ook sociale woningen verkocht. Die beslissingen konden telkens op verzet van Vicky Reynaert, toenmalig oppositielid, rekenen. Nu ze in de meerderheid zit, zette ze in de onderhandelingen stevig in om die besparingen terug te draaien.

“Stijging van 3 procent”

“De werkingsbijdrage voor het sociaal beleid stijgt jaarlijks met 3 procent. Jaarlijks wordt er tussen de 1,1 en 1,2 miljoen euro voorzien voor sociaal beleid, kinderopvang nog buiten beschouwing gelaten”, reageert Vicky Reynaert. Bovendien gelden investeringen in mobiliteit volgens haar ook voor de senioren of mensen met een beperking: “Ik verkeer in de veronderstelling dat senioren en mensen met een beperking ook gebruik maken van deze weginfrastructuur en dat het dan ook in hun belang is dat er hierin geïnvesteerd wordt.”

Daarnaast investeerde Reynaert in haar eerste jaar ook sterk in personeel voor sociale zaken. “Ik heb meteen een nieuwe maatschappelijke assistent aangenomen om de onmiddellijke noden bij mensen in armoede te helpen lenigen. We hebben in 2019 ook onze juriste voor meer uren aangenomen om de cliënten van het Sociaal Huis zo goed mogelijk te helpen. In 2020 wordt een mobiele maatschappelijk assistent voorzien en een coördinator om de samenwerking met de vrijwilligers beter te structureren.”

“De inzet en daadkracht van het sociaal beleid is toch duidelijk?”

Bovendien volgden ook nieuwe samenwerkingen met Sovekans, Emino, het Psychiatrisch Expertise Team en met de Kringwinkel, waarbij Beernem extra’s krijgt om mensen in armoede, mensen met een beperking en senioren beter te kunnen helpen. “Ik zou er nog enkele kunnen opnoemen, maar ik denk dat mijn inzet, bekommernis en daadkracht én die van mijn partij en het schepencollege voor sociaal beleid duidelijk is.”

Niet op de hoogte

De voorzitters van de adviesraden hadden ook kritiek over de manier waarop adviesraden veranderen in ‘kernraden’. Maar van die onenigheden had Reynaert geen weet. Vorige week vrijdag volgde dus een constructief overleg. “Het volledige schepencollege heeft 45 minuten lang met de voorzitters overlegd, waarbij wij hebben duidelijk gemaakt dat het college helemaal niet van plan is om mensen wandelen te sturen uit de adviesraden. De adviesraden mogen zelf een huishoudelijk reglement maken waarin zij het totale aantal leden van hun adviesraad zelf bepalen. Wij stellen voor om de kernraad te beperken tot 12, omdat we van mening zijn dat het schrijven van dergelijke adviezen met meer moeilijk werkbaar is.”

Tenslotte vindt de schepen het spijtig dat ze tot op heden niet op de hoogte was van de bezorgdheden. “Tijdens het college hebben we een gesprek gehad met de voorzitters over de adviesraden. Tijdens dat gesprek heeft geen enkele voorzitter het gehad over het sociaal beleid. Dat er blijkbaar ontevredenheid was, heb ik pas vernomen via de krant. Overigens las ik dat er een constructieve nota zou komen, maar tot op heden heb ik – ook na aandringen bij de drie voorzitters – deze nota nog niet mogen ontvangen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten