De aannemer van de grondwerken is - wegens veiligheidsredenen - genoodzaakt om bij de plaatsing van de regenwaterputten en septische putten de ondergrond te bemalen. Hiervoor werd ondertussen een milieuvergu...