Veurnse advocaat-bewindvoerder na aanslag op Dirk De fauw: “Waarmee zijn we bezig?”

De aanval op de Brugse burgemeester en advocaat Dirk De fauw heeft massaal reacties uitgelokt en heeft heel wat collega’s geschokt. Ook Johan Decadt, advocaat en voormalig stafhouder van de Veurnse balie, werd hier fel door aangegrepen. Hij heeft zelf meer dan 20 jaar ervaring als bewindvoerder.

“Zaterdag was ik vooral zeer bezorgd” blikt Johan Decadt terug. “Zondag was ik opgelucht toen ik Dirk zelf aan het woord hoorde bij de camera’s. Toch stemt deze aanval tot nadenken voor elke professionele bewindvoerder: waarmee zijn we bezig? Ik ken de Brugse burgemeester en confrater van onze balie niet persoonlijk, maar ik leef erg mee met hem. Het is erg is dat hij niet weet waarom die plotse aanval op zijn persoon gebeurde en de agressor zich in stilzwijgen hult.”

Johan Decadt is sinds 1997 onafgebroken tot vandaag bewindvoerder van diverse personen die niet in staat zijn om hun goederen te beheren en/of ook onbekwaam zijn om zelfstandig te leven of voor zichzelf op te komen. “Momenteel zijn er dat een veertigtal” vervolgt Decadt. “Eerder had ik al ruime ervaring als faillissementscurator, maar dat vergt vooral een zakelijke afhandeling. Veel minder aandacht gaat naar de persoon van de gefailleerde of zijn vennootschap. Sinds een tiental jaar maak ik deel uit van de Commissie Bewindvoerders bij de Orde van Vlaamse Balies, eerst namens balie Veurne en thans via de Raad van de Orde van balie West-Vlaanderen.”

Niet alleen bejaarden

Bij personen onder bewind denkt men in de eerste plaats aan bejaarde personen, al dan niet opgenomen in een woonzorgcentrum” aldus Decadt. “Ook jongere personen komen echter in aanmerking voor bescherming van goederen en of hun persoon, zoals mensen met een mentale beperking of zware fysieke handicap. Een derde grote groep zijn mensen met een vorm van psychische kwetsbaarheid. Zij leven vaak wat geïsoleerd en hebben geen echt sociaal vangnet als het fout loopt. Tot deze groep behoort de agressor van confrater De fauw. In mijn praktijk als bewindvoerder kan ik tien personen indelen bij de groep van psychisch kwetsbare personen. Sommigen hebben al één of meer opnames achter de rug, als vrij patiënt of na een gedwongen opname door de vrederechter.”

Hulpverleners inschakelen

“Het gebeurt af en toe dat ik tijdens mijn bewind een opname in de psychiatrie meemaak. Die mensen, beschermd door de vrederechter, hebben vooral nood aan een luisterend oor en medeleven. Ze hebben problemen met zichzelf, dikwijls ook met hun directe omgeving en helaas meestal ook met hun eigen financiële toestand. Op medisch vlak kan een bewindvoerder geen bijstand leveren. In de andere domeinen wel: in de eerste plaats zorgen voor goed beheer van het dagelijks budget, luisteren naar de praktische noden, inschakelen van hulpverleners zoals familiehulp of psychiatrische thuiszorg. Voor mij is overleg of minstens regelmatige communicatie met sociale zorgverleners belangrijk. Als er een vertrouwenspersoon is aangesteld, moet je met deze persoon in dialoog gaan. Ik vind het altijd nuttig om te helpen zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding. Wie te veel tijd heeft, verveelt zich snel of zoekt een uitweg in roesmiddelen, wat kan leiden tot verslaving. Het is zeker niet altijd gemakkelijk om snel tot een goede oplossing te komen. Ik mocht ervaren dat personen onder bewind heel mondig kunnen zijn en soms de bewindvoerder bewust tegenwerken. Dat is meestal zo wanneer je genoodzaakt wordt om het vrij besteedbare zakgeld te beperken of je een duurdere aankoop voor de pupil moet weigeren of uitstellen.”

Sparen vaak geen optie

“In onze consumptiemaatschappij is sparen voor later voor velen geen optie. Veel mensen, ook kwetsbare beschermde personen willen graag nu geld uitgeven en volop genieten van het leven. Ik vind niet dat een bewindvoerder zich moet omscholen tot maatschappelijk assistent, maar een professioneel bewindvoerder zal zich in elk geval sociaal opstellen en tijd willen maken voor zijn pupillen. Bewindvoerders moeten meer zijn dan louter boekhouders of budgetbeheerders. Wie bewindvoerder wil worden en veel mandaten wil krijgen omdat hiermee toch wat te verdienen valt, heeft het verkeerd voor. Die zal zijn taak niet goed uitvoeren of niet gemotiveerd blijven. De financiële verdiensten zijn zeer modaal en rechtstreeks gekoppeld aan het beschikbare inkomen van de persoon onder bewind. Op jaarbasis ontvang je een vergoeding van 750 à 1.250 euro met uitschieters richting 2.000 euro bij vermogende personen. Voor alle belangrijke transacties heb je voorafgaandelijk toestemming nodig van de vrederechter. Het verplichte jaarlijks financieel verslag wordt nauwgezet gecontroleerd. De persoon onder bewind en zijn vertrouwenspersoon krijgen kennis van het jaarverslag. Zij kunnen opmerkingen formuleren of vragen stellen.”

Op termijn wel waardering

“Ik doe dit werk graag, al slorpt het veel tijd op. Je ontvangt veel telefoons of mails die je op korte tijd moet beantwoorden. Je krijgt laattijdig facturen die dringend moeten betaald worden. Soms krijg je onbegrip als reactie omdat iemand denkt dat je maar één dossier te behartigen hebt, maar mijn ervaring is dat meestal, en zeker na verloop van tijd, je werk als bewindvoerder toch op waardering kan rekenen. Slechts drie keer moest ik een einde laten stellen aan mijn taak omdat het vertrouwen tussen pupil en bewindvoerder volledig zoek was. In één geval gebeurde dit na toenemende agressiviteit van de beschermde persoon. Gelukkig had dit geen fysieke letsels tot gevolg, maar ik was op mijn hoede. Het motiveert om door te gaan wanneer ik iemand in een moeilijke situatie op het rechte pad kan helpen. Het is aangenaam als je complimenten krijgt van de vertrouwenspersoon, dagelijkse begeleiders of familieleden. Ik wil met bewindvoeringen blijven doorgaan tot mijn pensioen!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.