Veurnaars krijgen inspraak in participatietraject voor vernieuwd mobiliteitsplan

Pascal Sticker, schepen van Mobiliteit. © MVO
Redactie KW

Stad Veurne zal haar mobiliteitsplan een flinke update geven. Een uitgebreid participatietraject dat rekening houdt met alle noden zal de krijtlijnen zetten voor een vernieuwd ontwerp.

In het mobiliteitsplan worden de drie prioritaire thema’s aangepakt: de circulatie in Veurne-centrum, het parkeerbeleid en het fietsbeleid. Per thema worden de relaties met andere werkdomeinen en doelstellingen in beeld gebracht. Zo kan er een inschatting worden gemaakt van het (bijkomend) onderzoek dat moet worden uitgevoerd rond elk gekozen thema. Dat zal als basis dienen voor een passend beleid en maatregelen.

Inspraak

Om het mobiliteitsplan te herzien, zal er een participatietraject worden opgezet. Zo zullen de verschillende stedelijke adviesraden worden geïnformeerd en zal hun advies worden gevraagd. Daarnaast zullen er thematische gemeenteraden rond mobiliteit komen. De informatierondes zullen op twee tijdstippen plaatsvinden, na de uitwerkingsfase en na de beleidsfase.

In het participatietraject zullen ook de inwoners inspraak krijgen, via het online Hoplr-buurtnetwerk. Op dit platform kan het stadsbestuur ideeën voorstellen, waaraan de inwoners een waardering kunnen geven. De inwoners kunnen ook zelf voorstellen formuleren aan het bestuur.

Pascal Sticker, schepen van Mobiliteit: “Mobiliteit, daar zorgen wij met ons allen voor. Daarom kiezen we voor een uitgebreid participatietraject om de voorstellen vorm te geven en af te toetsen. Een wijziging in ons verplaatsingsgedrag zal uiteraard ook een cruciale rol spelen in de mobiliteit van morgen.” (MVO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.