"Het was geen gewone olie of zo, maar een vetachtige substantie die de weg op sommige plaatsen behoorlijk glad maakte. Vooral in de bochten was het gevaarlijk", vertelde luitena...

"Het was geen gewone olie of zo, maar een vetachtige substantie die de weg op sommige plaatsen behoorlijk glad maakte. Vooral in de bochten was het gevaarlijk", vertelde luitenant Vanneste van brandweerpost Zwevegem. Met de klassieke reinigingsmiddelen begon men aan de klus, maar al vlug bleek dat dit niet werkte. Er werden enkele privéfirma's opgevorderd om met speciale producten te komen helpen. Ook dit lukte maar gedeeltelijk. Later werd nog meer gesofisticeerd materiaal ingezet en door het herhaaldelijk reinigen, kreeg men de toestand onder controle.Ondertussen waren al vele uren verstreken en hadden brandweer en politie de handen vol met het verkeer om te leiden. Van Zwevegem naar Kortrijk of Harelbeke rijden, werd een ganse onderneming. Er is een vermoeden wie de vervuiler zou kunnen zijn. Indien dit vermoeden bevestigd wordt, wacht hen een gepeperde rekening.(GJZ)