Verzoek tot schorsing bouwdok Oosterweeltunnel is verworpen

Langs het Boudewijnkanaal mogen de werken voor de bouwput van de Oosterweeltunnel doorgaan. © RJ
Roel Jacobus
Roel Jacobus journalist/muzikant

Langs het Boudewijnkanaal mag de aanleg van de bouwput voor de Oosterweeltunnel verder gaan. Een schorsingsverzoek van de vzw Groen en advocate Nancy Vanhee is verworpen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen spreekt van ‘werken van groot openbaar belang’. Maar daarmee is de omgevingsvergunning nog niet definitief vernietigd. De actievoerders blijven strijden tegen de inname van groene ruimte en hinder voor de bewoners van Lissewege.

Op 4 juli 2019 gaf de Vlaamse overheid aan het havenbestuur van Zeebrugge (MBZ) een omgevingsvergunning om een stuk van het Boudewijnkanaal te verbreden en te verdiepen. Tegenover Lissewege en Zwankendamme wordt over een lengte van 900 meter de oever bijna 200 meter breed afgegraven. Daardoor ontstaat een ‘dok’. Dat zou de constructiewerf worden voor de elementen van de Oosterweeltunnel in Antwerpen. Een aannemer gaat er acht enorme betonnen kokers bouwen. Die worden daarna op pontons geplaatst en over het water naar hun eindbestemming gevaren. Binnen vijf jaar zal een dok overblijven waar schepen voor een nieuwe autoterminal kunnen aanleggen.

Tegen dit project was een verzoek tot schorsing en vernietiging van de omgevingsvergunning ingediend. Dat gebeurde door de Brugse vzw Groen, die ijvert voor het behoud van open ruimte in de regio, en advocate Nancy Vanhee, bekend van het comité Zeebrugge Onder Druk dat actie voert tegen de nieuwe Visartsluis. Zij keren zich tegen een verdere inname van de Dudzeelse Polder. Ze wijzen op schade aan de natuur en vrezen namens de omwonenden voor geluidshinder en luchtvervuiling.

Openbaar belang

Na de pleidooien van de advocaten op 7 januari, maakte de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar oordeel van 31 maart bekend. De Raad wijst het verzoek tot schorsing af. Ze volgt de Vlaamse overheid in haar argumentering dat de werken er komen omwille van een “dwingende reden van groot openbaar belang”. De Raad gelooft ook dat bouwheer van de Oosterweelverbinding Lantis voldoende gezocht heeft naar alternatieve locaties in binnen- én buitenland. Volgen Lantis en het havenbestuur werd nergens anders een geschikte én beschikbare plaats gevonden.

Volgens de Raad passen de werken bovendien in eerder goedgekeurde plannen voor het uitbreiden van de haven op lange termijn. Het havenbestuur zou ook voldoende de nood aan bijkomende autoterminals aangetoond hebben. Zeebrugge beschikt over 390 hectare voor het behandelen van nieuwe wagens maar volgens MBZ is er vraag naar 156 hectare bijkomende ruimte. De nieuwe terminal aan het Boudewijnkanaal van 58 hectare is toegezegd aan Wallenius Wilhelmsen.

Pas in 2021 definitief

Toch houdt vzw Groen nog een slag om de arm, zegt voorzitter Erik Ver Eecke. “De Raad heeft inderdaad de lopende werken niet geschorst. Maar een uitspraak over de definitieve vernietiging van de omgevingsvergunning verwachten we pas in 2021. Het zou niet de eerste keer zijn dat in een zaak als deze toch nog een vernietiging volgt.”

Bij Lantis werd deze eerste juridische overwinning positief onthaald. “Dit betekent dat we voorlopig verder kunnen werken”, zegt woordvoerster Annik Dirkx. (RJ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.