Een 120-tal inwoners was present in het zaaltje, dat te klein bleek om alle belangstellenden een plaatsje te tegen. De vergadering startte met een voorstelling door Eric Gosselain, afgevaardigde van het studiebureau DLV uit Louvain-la- Neuve. Aan tafel zaten ook burgemeester Alice Leeuwerck, schepen Philippe Mouton en twee medewerkers.
...

Een 120-tal inwoners was present in het zaaltje, dat te klein bleek om alle belangstellenden een plaatsje te tegen. De vergadering startte met een voorstelling door Eric Gosselain, afgevaardigde van het studiebureau DLV uit Louvain-la- Neuve. Aan tafel zaten ook burgemeester Alice Leeuwerck, schepen Philippe Mouton en twee medewerkers. Na de uitleg mochten de aanwezigen vragen stellen. Ze toonden zich vooral bezorgd over mogelijke geurhinder en overlast door afval. Er was heel wat ongenoegen toen de woordvoerder op veel vragen het antwoord schuldig bleef. Ook op de vraag of de opbouw van de stallen hinder zal veroorzaken, kwam geen antwoord.De beloofde biofilters die zowel de geurhinder als het stof tot een minimum zouden beperken, leidden tot pittige discussies. Er werd verwezen naar artikels waarin staat dat de helft van deze filters in Vlaanderen niet werkt (mei 2019, De Standaard) en er geen controle is op voeder en vervoer (november 2019, Knack). Af en toe klonk er ook applaus, bijvoorbeeld toen gezegd werd dat de Dadizelestraat niet geschikt is om vrachtwagens van 40 ton te laten passeren. Het zwaar transport zou de landelijke wegen stuk rijden. Dat al die vrachtwagens de dorpskern van Ten-Brielen en de school moeten passeren, veroorzaakte onrust.Het drie jaar geleden opgerichte actiecomité dat zich verzet tegen een uitbreiding van het aantal varkens werd vertegenwoordigd door bezieler Christian Vercaigne. Hij maakte duidelijk zijn ongenoegen kenbaar over de organisatie van deze bijeenkomst. Tijdens de vergadering werd een petitie rondgedeeld die later overhandigd wordt aan het gemeentebestuur.Het gemeentebestuur deelde mee dat er met alle opmerkingen rekening zal gehouden worden bij het al of niet toekennen van een uitbatingsvergunning maar de uiteindelijke beslissing genomen wordt door de bevoegde minister van de Waalse regering. Na het slotwoord stonden heel wat aanwezigen recht en toonden een foto van een varkenskop met een rood kruis er doorheen en de slogan 'Pas de cochons'. (ZB)