De bewoners van de Langerei laten niet met zich sollen. Dat ondervond de machtige Matexi Groep al in 2010, toen 60 buren een petitie ondertekenden tegen de bouwplannen om luxeflats met ondergrondse parking te realiseren op de gronden van het kadaster. Zij vreesden dat de bouwput schade zou toebrengen aan de huizen in de buurt en dat de draagkracht van de waterzieke ondergrond onvoldoende was.
...

De bewoners van de Langerei laten niet met zich sollen. Dat ondervond de machtige Matexi Groep al in 2010, toen 60 buren een petitie ondertekenden tegen de bouwplannen om luxeflats met ondergrondse parking te realiseren op de gronden van het kadaster. Zij vreesden dat de bouwput schade zou toebrengen aan de huizen in de buurt en dat de draagkracht van de waterzieke ondergrond onvoldoende was.De stad vergunde het project in november 2012, maar de buurt ging in beroep bij de deputatie. Uiteindelijk zag Wilma Development Invest, een zustervennootschap van Matexi, in 2013 af van het project en zwichtte voor het burenprotest. De site werd verkocht aan bouwondernemer Cayman, die nieuwe plannen indiende voor de site tussen de Langerei, de Sint-Gilliskerkstraat en de Lange Raamstraat in Brugge.Het kadastergebouw wordt nu herbestemd tot 14 appartementen. Het poortgebouw aan de Lange Raamstraat wordt vervangen door een nieuw gebouw als toegang tot het nieuwe wooncomplex, met elf flats. Op de plaats van de conciërgewoning rijst een eengezinswoning op. In het nieuwe ontwerp krijgt de ondergrondse parking slechts één bouwlaag, goed voor 28 autostandplaatsen en een ondergrondse berging voor 49 fietsen.De binnentuin krijgt een semipubliek karakter, maar wordt 's avonds afgesloten door een poort, zodat de veiligheid van de nieuwe bewoners gegarandeerd blijft. De beschermde poort van de gewezen Berg van Barmhartigheid in de Langerei krijgt een voetgangers- en fietsersdoorgang.Ook die nieuwe, door de stad vergunde plannen konden niet op de goedkeuring rekenen van een aantal buurtbewoners, die in 2014 opnieuw beroep aantekenden bij de deputatie. Het provinciebestuur kwam deels tegemoet aan die eisen door strengere voorwaarden op te leggen aan de bouwheer. Zo moest die een extra waterremmende en ondoordringbare beschermingslaag aanleggen en mocht er geen studentenflat in het beschermd monument ingericht worden.Eind goed, al goed? Neen. Volgens enkele buren uit de Langerei, die liever anoniem blijven, zijn er bouwovertredingen begaan. "Die beschermende laag is er niet geplaatst. Bovendien hebben arbeiders tijdens de paasvakantie inderhaast in de tuin een te hoog gebouw opgetrokken, waarlangs de bewoners de parking in- en uit kunnen gaan. Het is 37 centimeter hoger dan voorgeschreven. Tot overmaat van ramp werd een rooster gebouwd dat uitgeeft in de richting van de buren in de Langerei. Dat ventilatierooster moet de giftige dampen van 28 auto's uit de parking wegzuigen. Al die dampen worden bij hevige wind en het kan hier fiks waaien onze richting uitgestuurd. Nochtans had de deputatie voorgeschreven dat het rooster aan de voorgevel moest aangebracht worden", luidt de kritiek.Deze week hebben de misnoegde buren een protestbrief verstuurd naar de bouwinspectie en naar de stad Brugge, in de hoop dat die inbreuken ongedaan gemaakt worden. Maar de Brugse aannemer die de werken voor Cayman uitvoert, is formeel: "Er is geen sprake van bouwovertredingen. Wij voeren alles nauwgezet uit, conform de modaliteiten van de bouwvergunning. Het ventilatierooster op het parkeergebouw is niet gericht naar de buren van de Langerei, maar staat zijdelings richting Gouden Handstraat."Ook Bram Maes, projectmanager bij Cayman, ontkent dat er een bouwovertreding begaan is. "Dit bouwdossier sleept nu al tien jaar aan, ook Matexi had problemen met buurtbewoners. Blijkbaar is er één buurman die er zijn levenswerk van gemaakt heeft om dit project tegen te houden." Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) heeft inmiddels weet van het dispuut. "Onze bouwcontroleur is ter plaatse geweest. De voorbije dagen zijn enkele metingen uitgevoerd. Het uitvoeringsplan werd met het vergunde plan vergeleken. De inplanting op het terrein met de breedte en de lengte van de toegang van de parking is zeker conform de afgeleverde vergunning. De bouwcontroleur heeft wel een afwijking van 0,35 meter vastgesteld in de hoogte. De stedenbouwkundige ambtenaren zullen overleggen en in gesprek gaan met de eigenaar."