De bewoners van de Langerei laten niet met zich sollen. Dat ondervond de machtige Matexi Groep al in 2010, toen 60 buren een petitie ondertekenden tegen de bouwplannen om luxeflats met ondergrondse parking te realiseren op de gronden van het kadaster. Zij vreesden dat de bouwput schade zou toebrengen aan de huizen in de buurt en dat de draagkracht van de waterzieke ondergrond onvoldoende was.
...