Tijdens de gemeenteraad van mei kaartte oppositieraadslid Kurt Soenens (SP.A+) de overlast aan, die de buurtbewoners van het houtverwerkend bedrijf Bimatra ervaren. Het leek er op dat alle neuzen in dezelfde richting stonden, want het gemeenbestuur beloofde de zaak aan te pakken en het bedrijf beloofde in overleg te gaan met de buurt. Maar dit overleg is er nooit gekomen. Bimatra diende zelfs een nieuwe aanvraag in om weer te mogen hakselen.
...

Tijdens de gemeenteraad van mei kaartte oppositieraadslid Kurt Soenens (SP.A+) de overlast aan, die de buurtbewoners van het houtverwerkend bedrijf Bimatra ervaren. Het leek er op dat alle neuzen in dezelfde richting stonden, want het gemeenbestuur beloofde de zaak aan te pakken en het bedrijf beloofde in overleg te gaan met de buurt. Maar dit overleg is er nooit gekomen. Bimatra diende zelfs een nieuwe aanvraag in om weer te mogen hakselen."Door de houding van het bedrijf is het vertrouwen vanuit de buurt nu volledig weg. In de nieuwe aanvraag kan Bimatra opnieuw niet aantonen dat het geluid binnen de normen zal vallen en bovendien wil men nu bijna iedere dag hakselen. We vragen aan de gemeente om de nieuwe aanvraag niet zomaar goed te keuren, maar rekening te houden met de bezwaren uit de buurt bij het beoordelen van de aanvraag," zegt Kurt Soenens.Burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA & Open VLD) somde op wat er was gebeurd sinds de vorige gemeenteraad van mei. "Op 17 augustus jl. heeft het college de definitieve vergunning - na de proefvergunning - voor de mobiele hakselaar voor het chippen van hout geweigerd. Motivatie: de opgelegde bijzondere voorwaarde werd niet tijdig nageleefd, de geluidsmetingen werden niet uitgevoerd met de aangevraagde hakselaar en het is niet duidelijk welke hakselaar in de toekomst ingezet zal worden.""De vele klachten van buurtbewoners inzake geur-, stof- en geluidshinder tijdens de hakselactiviteiten, het hakselen werd niet beperkt tot de winterperiode gedurende maximaal één dag per week zoals vermeld in de aanvraag, het bedrijf heeft ondanks de verschillende aanmaningen om niet meer te hakselen toch verder gehakseld, het bedrijf heeft onvoldoende gecommuniceerd en geanticipeerd op de klachten van omwonenden.""15 september jl.: de intergemeentelijke toezichthouder heeft een controlebezoek uitgevoerd naar aanleiding van een klacht. Betonverharding was aangelegd ten oosten van de overdekte stockageplaats. Hiervoor zal nog een PV worden opgemaakt. Intussen heeft het bedrijf geen overleg met de buurt georganiseerd en ook geen overleg gevraagd met het gemeentebestuur", zegt de burgemeester, die ook nog een overzicht gaf van de vergunningen aan Bimatra.Burgemeester Windels kreeg de morgen van de gemeenteraad een mail van zaakvoerder Bart Declerck van Bimatra. Deze mail las hij - op zijn vraag - voor tijdens de gemeenteraad. De zaakvoerder had het over de brand in het voorjaar en over de problemen van de geluidsoverlast. "We investeerden in een verlenging van de betonnen muur in ZW-richting. We hebben die muur met 20 meter verlengd en ook 60 cm verhoogd om het geluid meer op het terrein zelf te houden (burgemeester Kurt Windels zei daarop: Daarvoor werd geen vergunning aangevraagd). Sinds juni hebben we ook niet meer gechipt op ons terrein om de geluidsoverlast te beperken. Sinds mei stockeren we het overgrote deel van de verse houtsnippers en stammen in de haven van Gent om te exporteren naar Scandinavië."De zaakvoerder schreef ook dat de nieuwe chipper over een elektromotor beschikt in plaats van over een dieselmotor. Wat de stofhinder betreft, wil hij in open discussie gaan met de buurt. Hij benadrukte dat er geen stof voorkomt op het bedrijf. De zaakvoerder zou willen weten waar het probleem vandaan komt."Ik denk dat andere bedrijven in de omgeving meer kans hebben op stofproblemen dan wij... Bimatra wil er alles aan doen om de overlast tot een strikt minimum te beperken. We willen samenwerken met de gemeente", zo besluit Bart Declerck zijn mail. (PADI)