Vertrouwen in Torhouts stadsbestuur in drie jaar flink gestegen

Burgemeester Kristof Audenaert: “Absolute top in onze stad zijn het onderwijsaanbod en de gezondheidsvoorzieningen.”©Johan Sabbe
Burgemeester Kristof Audenaert: “Absolute top in onze stad zijn het onderwijsaanbod en de gezondheidsvoorzieningen.”©Johan Sabbe
Johan Sabbe

Het zou in verhouding tot knap scorende gemeenten zoals Brugge, Oostkamp en Koekelare nog hoger mogen, maar het vertrouwen in het Torhoutse stadsbestuur is de voorbije drie jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit de gemeentescan 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, die woensdag werd bekendgemaakt. In vergelijking met de scan van 2017 doet Torhout het opvallend beter, al blijven er pijnpunten.

Kristof Audenaert (38), die recent zijn vijfde verjaardag als burgemeester vierde, kan een zucht van opluchting niet onderdrukken.

“In 2017 waren de cijfers absoluut niet goed en ik was daardoor toen behoorlijk aangeslagen”, zegt hij. “Maar dit keer doen we het veel beter. Uiteraard is niet alles melk en honing, maar ik ben vooral blij dat het vertrouwen in het stadsbestuur flink stijgt. In de periode van 2017 tot 2020 met liefst negen procent én duidelijk boven het Vlaamse gemiddelde.”

Vooruitgang in de cijfers valt niet te ontkennen

De driejaarlijkse gemeentescan heet eigenlijks Stadsmonitor. Het gaat om een bevraging van de bevolking in Vlaanderen over zowat alle facetten van de eigen gemeente. De vragen werden gesteld aan een representatief staal van lokale inwoners tussen de 17 en de 85 jaar, wat de cijfers statistisch betrouwbaar maakt. De vragenlijst viel in september 2020 bij de aangeschrevenen in de bus. Vier op de tien vulde ze ook effectief in, op papier of online.

Qua algemene tevredenheid over de gemeente scoort Torhout met 72% iets onder het Vlaamse gemiddelde. Toppers zoals Brugge (87%), Oostkamp (87%) en Koekelare (85%) doen het beduidend beter. Maar de vooruitgang in de cijfers valt niet te ontkennen, zeker op het vlak van vertrouwen in het stadsbestuur. Van de ondervraagde Torhoutenaren zegt 42% veel vertrouwen in de stad te hebben, staat 41% er neutraal tegenover en heeft 17 % weinig vertrouwen. Die 42% is boven het Vlaamse gemiddelde (34%) en liefst negen procent hoger dan in 2017, toen Torhout op amper 33% afklokte en daarmee een ondermaats resultaat neerzette.

Belangrijk om dicht bij de mensen te staan

“Als burgemeester zou je natuurlijk willen dat niemand ontevreden is over het stadsbestuur, maar dat is een utopie”, zegt Kristof Audenaert. “Het stijgende vertrouwen doet me sowieso oprecht deugd. Zonder vertrouwen sta je nergens. In maar een kwart van de Vlaamse gemeenten komt dat percentage boven de 40 uit en daar zijn we bij. Oostkamp en Koekelare scoren 54% en dat vind ik echt wel straf. Sommige andere buurgemeenten doen het dan weer fiks minder goed dan wij.”

Binnen de stadsdiensten willen we de digitale trein in geen geval missen

“Het is belangrijk om als stadsbestuur dicht bij de mensen te staan. Corona heeft het ons op dat vlak zeker niet gemakkelijk gemaakt. Ik ben wel zoveel mogelijk via de digitale kanalen blijven communiceren en met de mensen in interactie treden. Op het vlak van tevredenheid over de digitale dienstverlening zetten we ten opzichte van 2017 een stijging van liefst 19% neer: van 57% toen naar 76% nu. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de inspanningen van onze communicatiedienst. En aan ons streven om de mensen de kans te geven om online bijvoorbeeld formulieren aan te vragen, voor stedelijke activiteiten in te tekenen en noem maar op. Binnen de stadsdiensten willen we de digitale trein in geen geval missen en stappen we mee in een project om alle interne communicatie op één groot internetplatform te krijgen. We werken daarvoor samen met diverse andere gemeenten.”

Nog sprongen vooruit maakt Torhout op het vlak van de tevredenheid over het parkeren (stijging naar 66 %), de cultuurvoorzieningen (83%), de jeugdvoorzieningen (79%), de speelruimte (85%), de groenvoorzieningen (87%) en de sportinfrastructuur (91%). Absolute top zijn het onderwijsaanbod en de gezondheidsvoorzieningen, met telkens liefst 96% uiterste tevredenheid onder de bevraagden.

Er blijven sowieso drie grote werkpunten

Maar uiteraard zijn er ook slechte scores. “Drie grote werkpunten zijn het veilig fietsen, de ondernemingsdynamiek en het aanbod aan sociale woningen”, erkent de burgemeester. “We doen hard ons best om de fietsers meer ruimte geven, maar ze voelen zich duidelijk nog niet voldoende gerespecteerd. Ik heb goede hoop dat we het in de volgende gemeentescan, over drie jaar, op dat gebied beter zullen doen. Straks leggen we een nieuw fietspad aan langs de Rozeveldstraat en de Kortemarkstraat en daarnaast investeren we in de mooie fietssnelweg Spoor 3 van Torhout naar Lichtervelde. Ook de stadskernvernieuwing zal positief zijn voor de zwakke weggebruikers.”

“Op het vlak van ondernemen moeten we overwegen om op de site van de vroegere pluimveeslachterij Lammens in Wijnendale extra lokale bedrijfsgronden te ontwikkelen. Daar is nood aan voor de kleinere bedrijven.”

“Rest ons het sociale woningaanbod, dat serieus onder het Vlaamse gemiddelde blijft steken. Ook hier is er werk aan de winkel.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.