Een tachtigtal kerkbezoekers waren naar de viering gekomen omstreeks 8.30 uur. Een groot deel kwam naar de viering omdat er een familieviering gepland was. De viering was e...