"De dagindeling is daar helemaal anders dan hier, zo wordt het middagmaal pas om 15 uur opgediend en het avondmaal om 23 uur, dat is best even wennen. Wij moesten dan om 6.30 uur terug op. Gelukkig verbleven we samen in hetzelfde gezin", vertelt Zohra. "We sliepen met zes op één kamer en het gastgezin bij wie we verbleven, bestond uit 25 personen die onder hetzelfde dak leefden. Helemaal boven was er een soort terras waar schapen stonden. Die werden er gehouden voor het aankomende offerfeest. Men doet daar ook de deur niet op slot, iedereen kan er gewoon dag en nacht binnenlopen."
...