Verontreiniging schadelijke stoffen in de Noordzee blijft een probleem

Verontreiniging door schadelijke stoffen blijft een courant probleem in de Noordzee, zo blijkt uit luchtobservaties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in 2019. Daaruit blijkt dat het aantal olieverontreinigingen wel sterk is gedaald, maar die van andere stoffen blijft een probleem en lijkt zelfs in stijgende lijn te gaan.

© belga

In 2019 realiseerde het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 246 vlieguren boven de Noordzee in het kader van het nationaal programma voor luchtobservaties. Daarbij werden dertien gevallen van operationele verontreiniging door schepen waargenomen en bij 51 schepen werden verdachte zwavelwaarden opgemeten in de rookpluimen. De gemeten cijfers tonen aan dat, hoewel het aantal olieverontreinigingen het laatste decennium sterk gereduceerd is, het aantal verontreinigingen van andere schadelijke stoffen nog steeds veel voorkomt en zelfs lijkt toe te nemen.

“Het probleem ligt vooral in het feit dat dit soort vervuilingen moeilijk te bestraffen valt. Er moet al een bevestigde link zijn tussen de verontreiniging en een bepaald schip voor er kan worden beboet”, vertelt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Door onderzoek vanuit de lucht kan er wel gerichter worden gecontroleerd in de havens en is de pakkans groter.

Ondanks de daling in het aantal olieverontreinigingen werden het afgelopen jaar toch nog 32 verontreinigingen gedetecteerd afkomstig van boorplatformen in het centrale deel van de Noordzee.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.