De blauwe cluster, een onafhankelijke en neutrale partner die Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee reikte twee Bleu Innovation Awards uit voor het project.
...

De blauwe cluster, een onafhankelijke en neutrale partner die Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee reikte twee Bleu Innovation Awards uit voor het project. Projectontwerper Philip Moyersoen: "De jury van de Blue Captain Award was lovend over de intense samenwerking tussen de gemeente, de ontwerppartners en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Ze waren ook vol lof omdat het project niet enkel een hefboom is voor duurzame kustverdediging, maar ook een stimulans wordt voor de lokale economie." De tweede award die werd behaald is de Inspirational Blue Wave award. Toekomstig schepen Dirk De Poortere: "Dat is eigenlijk de publieksprijs en dat betekent dat een groot deel van de bevolking het project ondersteunt. Er kwam trouwens geen enkel bezwaar binnen tijdens het openbaar onderzoek. Laat dit een mooi postuum eerbetoon zijn aan wijlen schepen Eddy Van Muysewinkel." Uiteraard is ook burgemeester Jean-Marie Dedecker tevreden: "Dit is niet zomaar een openbaar werk, het wordt de katalysator voor de opwaardering van Westende-Bad." Aan surfclub De Kwinte wordt e eerste strook grasdijk aangelegd. In 2021 starten dan de werken aan de golfdempende uitbouw in Westende-Bad, gecombineerd met de herinrichting van het Rauschenbergplein. De laatste projectzone loopt tot aan de Rotonde en moet afgewerkt zijn tegen juni 2023. Bij de golfdempende uitbouw krijgt de bestaande wandeldijk een nieuw lagergelegen wandelpad naast zich. Dat zorgt ervoor dat sterke golfslagen hun kracht verliezen vooraleer ze het huidige niveau van de zeedijk bereiken. De grasdijk is een gecontroleerde duin die dankzij de begroeiing het zand beter zal vasthouden. Het ontwerp houdt ook rekening met meer toegang tot het strand, ook voor mensen met buggy's of rolstoelen. Langs het Westendse traject worden vier specifieke toegangen ingericht.