"Sinds begin vorig jaar werkten we in samenwerking met rioolnetbeheerder Fluvius aan nieuwe wegen en riolering in de Ieperstraat en een stuk van de Kleine Veldstraat", vertelt schepen van Openbare Werken Geert Moerkerke (Open VLD).
...

"Sinds begin vorig jaar werkten we in samenwerking met rioolnetbeheerder Fluvius aan nieuwe wegen en riolering in de Ieperstraat en een stuk van de Kleine Veldstraat", vertelt schepen van Openbare Werken Geert Moerkerke (Open VLD). "De werken duurden meer dan een jaar en zijn sinds Pasen afgelopen. De werken in de Ieperstraat en in de Kleine Veldstraat sloten aan op de collectorwerken die in 2015 en 2016 werden uitgevoerd in het centrum van de gemeente. Je kan de werken eigenlijk zien als de laatste etappe in het saneren van de Paardebeek. In de Ieperstraat en de Kleine Veldstraat werd daarbij een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd. Dat gescheiden stelsel zorgt er voor dat het vuil water voortaan in het waterzuiveringsstation in de Bruggestraat zal gezuiverd worden. Van de rioleringswerken maakten we gebruik om ook de weg her in te richten. We zorgden daarbij onder andere voor parkeerzones en nieuwe voetpaden.""Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen werden de oversteekplaatsen, fietssuggestiestroken, zebrapaden en trage verbindingen van een okerkleur voorzien. Tenslotte werd ook de bushalte heringericht door een verhoogde aanleg met als doel het op- en afstappen van de bus comfortabeler te maken. Ook door nutsmaatschappijen Fluvius en De Watergroep werden heel belangrijke werken uitgevoerd. Zo werd de openbare verlichting vernieuwd en kwamen er nieuwe water-, gas- en elektriciteitsleidingen.""De inwoners van de Ieperstraat waren al jaren vragende partij voor een vernieuwing van de straat", weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD). "Niet op het gebied van uitzicht, maar wel op het gebied van veiligheid. Met de heraanleg stopt het veiligheidsverhaal niet. De veiligheid zal in de Ieperstraat permanent geëvalueerd worden." (BCH)