Dat het openbreken en aanleggen van de N368 ter hoogte van Hertsberge heel wat wrevel opwerkte voor de inwoners en allen die de weg als verbindingsweg gebruikten tussen Beernem en Ruddervoorde moge duidelijk zijn. Tijdens de werken kwamen er heel wat klachten over de slechte communicatie en signalisatie en alles wat ingrijpende werken met zich meebrengen. De gelijktijdige onderbreking van de verbindingsweg tussen Beernem en Wingene en de werken in de Kampveldstraat zullen daar ook wel voor iets tussen gezeten hebben. De ...

Dat het openbreken en aanleggen van de N368 ter hoogte van Hertsberge heel wat wrevel opwerkte voor de inwoners en allen die de weg als verbindingsweg gebruikten tussen Beernem en Ruddervoorde moge duidelijk zijn. Tijdens de werken kwamen er heel wat klachten over de slechte communicatie en signalisatie en alles wat ingrijpende werken met zich meebrengen. De gelijktijdige onderbreking van de verbindingsweg tussen Beernem en Wingene en de werken in de Kampveldstraat zullen daar ook wel voor iets tussen gezeten hebben. De voorbije maanden klampten sommige weggebruikers de inwoners aan om toch maar één beschikbare doorgang te vinden naar één van de buurgemeenten. Gelukkig is alles nu achter de rug en zagen we enkel blije gezichten tijdens de officiële inhuldiging.Eerst nam Goele Vansevenant, projectmanager AWV, het woord, waarbij ze iedereen bedankte voor het geduld tijdens de werken. Daarna volgden de toespraken van burgemeester Jan de Keyser die aanstipte dat de geplande werken in de Rapaertstraat, de Breeweg en de Kraaiveldstraat er maar in de volgende legislatuur komen en bewoonster Pauline Vanneste die hoopt dat alles nu veiliger zal verlopen want er hebben nogal wat auto's de bocht gemist de voorbije jaren en die kwamen dan allemaal tegen het hekken van haar traktorenbedrijf terecht. Tussendoor was er gelegenheid om met alle aanwezigen de nieuwe weg in te fietsen.Belangrijke verwezenlijkingen zijn vooral het versmallen van de weg om weggebruikers ertoe aan te zetten zich aan de snelheidslimiet van 50 km per uur te houden. De weg kreeg twee 'poorten' in de vorm van middengeleiders die aangeven dat men een dorpskern binnenrijdt. Bomen en groenbeplanting zullen de hele straat opsmukken waardoor het verkeer ook geneigd zal zijn om snelheid te matigen. Binnen de bebouwde kom werd het fietspad verhoogd aangelegd met een schrikstrook tussen rijwegen fietspad en buiten de bebouwde kom werd het fietspad volledig afgescheiden van de rijweg. Er werden zebrapaden geschilderd aan de Gagelstraat, Wastinestraat, Muntestraat, Rapaertstraat en Sint-Jansdreef.Er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waardoor huishoudelijk afvalwater en regenwater gescheiden kan worden afgevoerd en het vuile afvalwater eerst gezuiverd wordt vooraleer het weer naar de omgevende beken terugvloeit. Aquafin installeerde een plaatselijke zuiveringsinstallatie in de Proosdijstraat. Burgemeester de Keyser vatte het resultaat samen met de woorden: "Hertsberge heeft nu een veel aangenamere en veiligere woonkern met proper water!" Daarna werden alle aanwezigen getrakteerd op twee consumpties in de lokale horeca.(PH)