Nadien kwam Barones Pecsteen de foto van de vernieuwde straat in ontvangst nemen, als aandenken aan de straat die naar haar echtgenoot werd vernoemd.
...

Nadien kwam Barones Pecsteen de foto van de vernieuwde straat in ontvangst nemen, als aandenken aan de straat die naar haar echtgenoot werd vernoemd.De Liematestraat, Baron Pecsteenstraat en de Ridderstraat kregen een volledige makeover. De nutsleidingen en de openbare verlichting zijn vernieuwd, maar ook het volledige wegdek kreeg een grondige renovatie. In de wijk werd het principe van ontharding toegepast waardoor de betontegels van de voetpaden werden weggenomen en vervangen door een grasstrook waardoor er veel meer water in de grond kan dringen. Ook alle opritten van de woningen werden aangepakt gedeeltelijk in klinkers met extra brede voegen en grasdallen.Tijdens deze werken werden ook de fietsdoorsteken tussen de Baron Pecsteenstraat en de Ridderstraat en tussen de Terluchtstraat heraangelegd in dolomiet. Daarbij werd extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid en het fietscomfort. Deze doorsteken vormen een comfortabele en veilige route tussen het centrum van Ruddervoorde en het wzc Ter Luchte. De volledige wijk krijgt een zone 30 snelheidsbeperking. De werken werden, buiten het asfalteren, uitgevoerd door de technische diensten van Oostkamp zelf. (GST)