"Het aantal BIN's is de laatste jaren nog enorm toegenomen; er zijn op dit ogenblik liefst 1.080 BIN's en 157 BIN-Z's actief in ons land", zegt korpschef Dirk van Nuffel van de Lokale Politie Brugge. In Brugge werd in 2013 een eerste BIN-Z in het leven geroepen op vraag van de log...