"Het aantal BIN's is de laatste jaren nog enorm toegenomen; er zijn op dit ogenblik liefst 1.080 BIN's en 157 BIN-Z's actief in ons land", zegt korpschef Dirk van Nuffel van de Lokale Politie Brugge. In Brugge werd in 2013 een eerste BIN-Z in het leven geroepen op vraag van de log...

"Het aantal BIN's is de laatste jaren nog enorm toegenomen; er zijn op dit ogenblik liefst 1.080 BIN's en 157 BIN-Z's actief in ons land", zegt korpschef Dirk van Nuffel van de Lokale Politie Brugge. In Brugge werd in 2013 een eerste BIN-Z in het leven geroepen op vraag van de logiesverstrekkende sector. "Later kwam vanuit Zeebrugge de vraag om nauwer samen te werken rond de problematiek van transmigranten en overlast van vrachtwagenchauffeurs. In 2015 was er kortstondig ook een BIN-Z voor de cafésector", aldus nog Van Nuffel. Vorig jaar werden er twee nieuwe initiatieven genomen. "Het BIN in Male draait ondertussen op volle toeren, het BIN-Z voor de Brugse bedrijventerreinen wordt nu geactiveerd. Ook vanuit andere Brugse buurten is er interesse in onze BIN-werking", klinkt het nog.De omkadering voor de goede werking van de BIN's is voorzien door het ministerie van Binnenlandse Zaken. "De oorspronkelijke omzendbrief van 10 december 2010 waarin de BIN-werking nauwkeurig omschreven staat, werd begin dit jaar herwerkt. De nieuwe omzendbrief verduidelijkt onder meer aan welke vormvereisten het charter moet voldoen dat per BIN werd opgesteld", besluit Van Nuffel. De geactualiseerde BIN-charters werden woensdagavond op het stadhuis ondertekend door de coördinatoren, stadsbestuur en politie. Ze worden nu aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken overgemaakt voor verdere formalisering. (WK)