Het voormalige Theresianenklooster, in de volksmond beter bekend als de Weylerkazerne, staat al vier decennia te verkrotten. Nadat het gebouw niet meer gebruikt werd door Defensie en de laatste overheidsdienst er weg trok, staat het gebouw leeg.
...

Het voormalige Theresianenklooster, in de volksmond beter bekend als de Weylerkazerne, staat al vier decennia te verkrotten. Nadat het gebouw niet meer gebruikt werd door Defensie en de laatste overheidsdienst er weg trok, staat het gebouw leeg. Het verval is dan ook overal merkbaar. Helemaal léég was het de laatste jaren misschien toch niet, want een gebouw in de Ezelstraat dat toegang geeft tot de site werd gebruikt als kraakpand en in de gigantisch grote voormalige kazerne werden underground-fuiven georganiseerd. Heel wat creatievelingen hanteerden er ook de grafitti-spuitbus, tot op de meest moeilijk bereikbare plaatsen toe.Even zag het er naar uit dat een Zwitserse investeringsgroep er een hotel van zou maken en zouden ook serviceflats komen. Geen enkele van die plannen werd echter gerealiseerd. Nu lijkt er toch een oplossing in de maak voor deze veertig jaar oude stadskanker. Projectontwikkelaar VDD Project Development, met Johan Vandendriessche aan het roer, verkreeg namelijk een stedenbouwkundige vergunning voor de herbestemming en restauratie van de Weylerkazerne en enkele aanpalende gebouwen."Het project omvat 42 woongelegenheden", vertelt schepen voor Ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V). "Ook zes huizen in de Ezelstraat, waaronder ook het appartementencomplex op de zijkant van het Achiel Van Ackerplein, zijn opgenomen in dit project. Van twee woningen, met historische waarde, wordt de gevel behouden. De rest, waaronder dus ook dat appartementencomplex uit de jaren '80, wordt afgebroken. Daar komt een stijlvolle nieuwbouw in baksteen met houten schrijnwerk om in te passen in de traditionele materialen zoals die in Brugge gebruikt worden. Het voormalige klooster wordt uiteraard niet afgebroken, maar wel mooi gerestaureerd. Daarin worden 24 woongelegenheden voorzien. In de volumes in de Ezelstraat komen er 11 woningen en er wordt ook een nieuwe vleugel met 7 woningen in het binnengebied opgetrokken."Opmerkelijk is dat de gelijkvloerse verdiepingen aan de Ezelstraat een handelsfunctie krijgen. "De buurt was ook zelf vragende partij hiervoor; het kan alleen maar gunstig zijn voor het verder heropleven van de Ezelstraat", stelt schepen Franky Demon. "Er wordt trouwens ook een nieuwe publieke ruimte aangelegd met veel aandacht voor groen. Die vormt zo een doorgang voor voetgangers en fietsers tussen de Hugo Losschaertstraat en de Klaverstraat met ook een doorsteek naar de Ezelstraat. Er komt ook een ondergrondse parking voor de bewoners van deze nieuwe site, die zal aansluiten op de eveneens vergunde rotatieparking onder de speelplaats van de achterliggende Middenschool. Dit project betekent het einde van een jarenlang aanslepende stadskanker in onze mooie binnenstad."Het hele project verkreeg een positief advies van zowel de commissie Stedenschoon als Unesco en Agentschap Onroerend Erfgoed. De aanpalende Joseph Ryelandtzaal maakt, voor alle duidelijkheid, geen deel uit van dit project en blijft dus stadseigendom. Aanvankelijk werd immers aangekondigd dat de stad deze zou verkopen, maar daar rees al vlug veel protest tegen en het voornemen tot verkoop werd ingetrokken. (PDV)