De Vistrap is een aloude traditie in Oostende en dateert al van 1850. Toen werd een trap gebouwd die rechtstreeks naar de aangemeerde vissersboten leidde. De dagvers aangevoerde vis werd aan die trap verkocht. In de volksmond werd dat al snel de vistrap. Later werden op die plaats vaste kraampjes neergepoot waar de kleintjes hun vangsten verkochten. De kleintjes, dat zijn de vissersschepen die 's avonds vertrekken om 's morgens de Oostendse haven weer binnen te lopen met een verse aanvoer vis. De grote zijn dan de schepen die voor langere tijd het zeegat kiezen. Het hele jaar door brengen de verkoopsters aan de trap hun vis aan de man, behalve wanneer het stormt op zee. Dan blijven de schepen aan de kade en de kraampjes dicht.
...