Verkoop grond Zillebekevijver aan ANB brengt Ieperse stadskas 252.000 euro op

Redactie KW

Stad Ieper verkoopt vijf percelen grond rond Zillebekevijver aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB). De verkoop brengt de Ieperse stadskas 252.000 euro op. “Wij bestendigen de percelen die we verkopen als natuurgebied, onze exploitatiekosten dalen en we krijgen nieuwe middelen binnen om te herinvesteren in de aankoop van nieuwe gronden en de inrichting van nieuwe parkgebieden”, zegt schepen Valentijn Despeghel.

De Stad Ieper is eigenaar van vijf percelen rond Zillebekevijver. Drie ervan zijn bosgrond ten noorden van de vijver en twee percelen zijn hooiland aan de zuidelijke kant van de vijver. In april vorig jaar besliste het college van burgemeester en schepenen om principieel in te stemmen met de verkoop aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de stukken grond. “Deze percelen zijn vrij van gebruik en zijn niet meer geschikt voor landbouwdoeleinden en zouden in de toekomst aanzienlijke inspanningen en kosten vragen aan de Stad Ieper aan onderhoud en beheer”, klinkt het in de motivatie. De totale verkoopprijs werd bepaald op 252.105,00 euro.

Toekomst gehypothekeerd

De gemeenteraad keurde maandag de verkoop goed, al onthield oppositiepartij CD&V zich. “Het gaat over minderwaardige landbouwgrond dus extra bos op deze plaats is geen slechte keuze, maar u weet ondertussen dat wij als CD&V principieel tegen de uitverkoop zijn die deze meerderheid houdt”, zei fractieleider Katrien Desomer (CD&V). “We blijven bij ons standpunt dat het een betere langetermijnvisie is de gronden in eigendom te houden en het beheer uit te besteden aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Zeker omdat met deze verkoop het laatste stuk openbare grond rond de vijver wordt verkocht en dus elke mogelijke toekomstige ontwikkeling gehypothekeerd wordt.”

Sam Vancayseele (Groen) benadrukte dat zijn fractie altijd sceptisch zal zijn over verkoop van gronden. “Maar nu is wel duidelijk dat de strategie van vergroening en verkoop om opnieuw kapitaal te genereren voor een volgend project haar vruchten afwerpt. We vragen ons wel of er binnen de strategie nog ruimte is om een deel groene eigendommen eigendom van de stad te houden.”

Exploitatiekost van 5.000 euro

“Dit bestuur gaat voor een dynamisch grondenbeleid”, antwoordde schepen van Landschap Valentijn Despeghel (SP.A). “Zijn er gronden waar er zware kosten op zijn, zoals bijvoorbeeld hier aan Zillebekevijver, dan verkopen we die. Zijn er opportuniteiten om te kopen, zoals het perceel in Brielen (de gemeenteraad keurde eerder de aankoop van grond bij het jeugdlokaal goed om een parking en speelbos aan te leggen, red.), het perceel in Sint-Jan en het perceel aan de Molenweg, dan kopen we. Aan de percelen die we nu verkopen hangt een exploitatiekost vast van 5.000 euro om deze percelen te onderhouden. Dat gaat over het maaien van de wandelpaden, ecologisch maaibeheer, zitbanken afwassen…”

Herinvesteren

“Het is raar dat mevrouw Desomer hierover tussenkomt want twee van de percelen zijn in februari 2018, dus onder jullie bestuur, nog bebost geweest. Het ander perceel is eind 2019 bebost door de organisatie van de Rally. U zegt dat we daar geen publieke gronden meer hebben. Dat klopt, er zijn daar nog heel wat percelen die gebruikt worden door een landbouwer. Het is niet de bedoeling om deze percelen te verkopen. Kortom, wij bestendigen de percelen die we verkopen als natuurgebied, onze exploitatiekosten dalen en we krijgen nieuwe middelen binnen om te herinvesteren in de aankoop van nieuwe gronden en de inrichting van nieuwe parkgebieden”, besloot Valentijn Despeghel. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.