"Iedereen is het er over eens dat er maatregelen moeten genomen worden in de Frezenbergstraat om het verkeer veiliger te laten verlopen. Maar het is duidelijk dat deze versmallingen weinig bijdragen aan een betere verkeersveiligheid in de straat", aldus Koen Descheemaeker (N-VA).
...