Het symbolisch protestgebaar is opmerkelijk, te meer daar directeur Karel Scherpereel ook gemeenteraadslid voor CD&V is in Brugge. Het ongenoegen moet erg diep liggen, blijkbaar vindt hij bij zijn eigen politieke partij en bij de Brugse burgemeester onvoldoende gehoor voor zijn klachten.
...

Het symbolisch protestgebaar is opmerkelijk, te meer daar directeur Karel Scherpereel ook gemeenteraadslid voor CD&V is in Brugge. Het ongenoegen moet erg diep liggen, blijkbaar vindt hij bij zijn eigen politieke partij en bij de Brugse burgemeester onvoldoende gehoor voor zijn klachten."De verkeersveiligheid in de omgeving van Basisschool OLVA De Meersen in Assebroek blijft één van de prioriteiten van de school. Toch komt deze meer en meer onder druk", zegt de directeur. "Voor onze school is de veiligheid rondom de schoolpoort een speerpunt. We willen dat onze kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets naar school kunnen komen. We hebben verschillende initiatieven opgezet om onze schoolpoort aan de Astridlaan veilig te maken. Zo hebben we niet alleen gemachtigde opzichters, maar ook verkeersouders, die de veiligheid van onze kinderen behartigen". OLVA De Meersen werd al verschillende keren erkend voor zijn inspanningen. Zo ontving deze basisschool in 2017 een award voor de Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen uit handen van de gouverneur, en ook de Stad Brugge schonk in 2018 een award: de good practice award 2018 voor het creëren van een schoolveilige omgeving en het bekronen van de vele originele, verkeersveilige acties die de school onderneemt. Daarbij werd nog een cheque van duizend euro overhandigd om te blijven investeren in verkeersveiligheid.Nu trekt directeur Karel Scherpereel aan de alarmbel: "Door een recente knip in de Sparrenstraat, is het nog drukker geworden in de Astridlaan. We liggen langs een drukke baan, maar sinds de knip is het veel erger geworden voor onze schoolpoort. Het is zo erg dat de stenen uit de baan los beginnen te komen! We doen onze uiterste best om onze leerlingen veilig naar school te laten komen, en we begrijpen dan ook niet dat de stad meer verkeer langs onze school leidt.""Het is absurd om in het Evaluatierapport Knip Sparrenstraat te lezen dat de burgemeester of zijn mobiliteitsambtenaar onze noodkreet afdoet als een fabeltje, en dit op basis van een observatie gedurende één dag. We roepen het gemeentebestuur dan ook op om de veiligheid van onze leerlingen niet af te wimpelen. Minder auto's in een schoolomgeving, dat moet toch een prioriteit blijven voor ons stadsbestuur? We zijn dan ook resoluut tegen het plan om al het verkeer van Brugge te dumpen in een twaalftal Verkeersriolen."Op 14 oktober moet burgemeester Dirk De fauw in de gymzaal van de school de omwonenden toespreken over de knip. De school zal alvast de Brugse Bad practice award 2020 voor het creëren van een schoolonveilige omgeving en de verkeersonveilige actie Knip Sparrenstraat overhandigen aan de burgemeester.Er kwam al heel wat kritiek op de knip van de Sparrenstraat, die er kwam op vraag van enkele bewoners, omdat zij het vele sluip- en doorgaand verkeer in hun straat beu waren. De petitie voor een meer structurele oplossing op change.org/engelendalelaan telt al 650 handtekeningen. Directeur Karel Scjherpereel hoopt dan ook, samen met alle leerlingen van de school, hun ouders en alle medewerkers van OLVA De Meersen, op 14 oktober, op een meer structurele oplossing.Burgemeester Dirk De fauw reagert als volgt op deze kritiek: "Karel Scherpereel spreekt hier duidelijk als schooldirecteur en niet zozeer als gemeenteraadslid . Hij wordt wat onder druk gezet door zijn oudercomité en buren. Hij weet heel goed dat dit een proefproject is en dat er in oktober een evaluatie komt.""Ik heb nochtans gevraagd om geduld te hebben, zoals ik dit ook gevraagd heb aan heel wat bewoners die mij met mail, brief of telefonische hebben gecontacteerd. We hebben een proefproject opgezet in de Sparrenstraat na bevraging van de buurt . We hebben duidelijk gesteld dat dit voor de periode van drie maanden is waarbij inmiddels tellingen gebeuren om het effect van deze maatregel na te gaan.""Niets is beter dan proefondervindelijk bekijken wat het effect is van bepaalde maatregelen. Zoals beloofd aan de bevolking is er nu een nieuwe bevraging uitgestuurd waarbij de bewoners in de ruime omgeving hun mening kunnen zeggen en zelf alternatieve oplossingen kunnen voorstellen. De bewonersvergadering is gepland op 14 oktober om 19 uur en om 20.30 uur in de school van Karel..."Ik zie echt niet in waarom nu 14 dagen voor het einde van het proeftraject deze maatregel zou moeten ingetrokken worden. Ik betreur het dat sommigen een ingreep niet willen laten uittesten. Dit is toch de beste methode om het effect van een maatregel te zien ? Je kan heel wat theoretische benaderingen maken maar het in situ laten uittesten is mi nog steeds de beste methode .Dirk De fauw stelt ook vast dat heel wat mensen " een knip" als storend ervaren omdat ze dan met de wagen wat moeten omrijden: "Ik ben deze zomer in Noord-Duitsland geweest en heb moeten vaststellen dat in heel wat steden dit systeem met succes wordt toegepast in heel wat woonwijken. Misschien zijn wij nog teveel auto-gebonden. En terug naar de school van Karel Scherpereel, mochten er meer mensen met de wagen de schoolomgeving mijden zou het er zeker minder gevaarlijk zijn. Als Karel de award wil teruggeven dan mag dit, maar ook de financiële middelen moeten dan terug naar de stadskas", knipoogt de burgemeester.