Het symbolisch protestgebaar is opmerkelijk, te meer daar directeur Karel Scherpereel ook gemeenteraadslid voor CD&V is in Brugge. Het ongenoegen moet erg diep liggen, blijkbaar vindt hij bij zijn eigen politieke partij en bij de Brugse burgemeester onvoldoende gehoor voor zijn klachten.
...

Het symbolisch protestgebaar is opmerkelijk, te meer daar directeur Karel Scherpereel ook gemeenteraadslid voor CD&V is in Brugge. Het ongenoegen moet erg diep liggen, blijkbaar vindt hij bij zijn eigen politieke partij en bij de Brugse burgemeester onvoldoende gehoor voor zijn klachten."De verkeersveiligheid in de omgeving van Basisschool OLVA De Meersen in Assebroek blijft één van de prioriteiten van de school. Toch komt deze meer en meer onder druk", zegt de directeur. "Voor onze school is de veiligheid rondom de schoolpoort een speerpunt. We willen dat onze kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets naar school kunnen komen. We hebben verschillende initiatieven opgezet om onze schoolpoort aan de Astridlaan veilig te maken. Zo hebben we niet alleen gemachtigde opzichters, maar ook verkeersouders, die de veiligheid van onze kinderen behartigen". OLVA De Meersen werd al verschillende keren erkend voor zijn inspanningen. Zo ontving deze basisschool in 2017 een award voor de Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen uit handen van de gouverneur, en ook de Stad Brugge schonk in 2018 een award: de good practice award 2018 voor het creëren van een schoolveilige omgeving en het bekronen van de vele originele, verkeersveilige acties die de school onderneemt. Daarbij werd nog een cheque van duizend euro overhandigd om te blijven investeren in verkeersveiligheid.Nu trekt directeur Karel Scherpereel aan de alarmbel: "Door een recente knip in de Sparrenstraat, is het nog drukker geworden in de Astridlaan. We liggen langs een drukke baan, maar sinds de knip is het veel erger geworden voor onze schoolpoort. Het is zo erg dat de stenen uit de baan los beginnen te komen! We doen onze uiterste best om onze leerlingen veilig naar school te laten komen, en we begrijpen dan ook niet dat de stad meer verkeer langs onze school leidt.""Het is absurd om in het Evaluatierapport Knip Sparrenstraat te lezen dat de burgemeester of zijn mobiliteitsambtenaar onze noodkreet afdoet als een fabeltje, en dit op basis van een observatie gedurende één dag. We roepen het gemeentebestuur dan ook op om de veiligheid van onze leerlingen niet af te wimpelen. Minder auto's in een schoolomgeving, dat moet toch een prioriteit blijven voor ons stadsbestuur? We zijn dan ook resoluut tegen het plan om al het verkeer van Brugge te dumpen in een twaalftal Verkeersriolen."Op 14 oktober moet burgemeester Dirk De fauw in de gymzaal van de school de omwonenden toespreken over de knip. De school zal alvast de Brugse Bad practice award 2020 voor het creëren van een schoolonveilige omgeving en de verkeersonveilige actie Knip Sparrenstraat overhandigen aan de burgemeester.Er kwam al heel wat kritiek op de knip van de Sparrenstraat, die er kwam op vraag van enkele bewoners, omdat zij het vele sluip- en doorgaand verkeer in hun straat beu waren. De petitie voor een meer structurele oplossing op change.org/engelendalelaan telt al 650 handtekeningen. Directeur Karel Scjherpereel hoopt dan ook, samen met alle leerlingen van de school, hun ouders en alle medewerkers van OLVA De Meersen, op 14 oktober, op een meer structurele oplossing.