Het gaat om de aanvraag van een Tieltse bouwfirma om 15 nieuwe woningen op te trekken tussen de René De Clercqlaan en Lijsternest. Opmerkelijk: de Tinekeswijk is meer dan 50 jaar oud, maar al die tijd bleven die percelen onverkaveld.
...

Het gaat om de aanvraag van een Tieltse bouwfirma om 15 nieuwe woningen op te trekken tussen de René De Clercqlaan en Lijsternest. Opmerkelijk: de Tinekeswijk is meer dan 50 jaar oud, maar al die tijd bleven die percelen onverkaveld.Raadslid Pieter Soens (CD&V), zelf in de wijk opgegroeid, vindt de goedkeuring een verkeerd signaal. De verkavelaar wordt volgens hem beloond omdat het plan destijds niet volledig werd uitgevoerd. Hij betreurt ook dat een wandelpad tussen de groenzone en de Bozestraat is afgevoerd. Verder vindt hij het een gemiste kans om de twee percelen die in de loop der jaren spontaan geëvolueerd zijn tot parkzone en speelterrein voor kinderen, nu toch te bebouwen. Schepen Wout Maddens zei in zijn repliek dat we een 'oude' verkaveling door een nieuwe bril moeten durven bekijken. Volgens hem heeft het bewuste wandelpad intussen geen nut meer. Van de genoemde twee percelen bouwgrond groenzone maken, is mogelijk, maar dat heeft zijn prijs. Wat groen in Heule betreft, had de schepen het over het ruimere plaatje, met name de grote groenzone nabij de Heulebeek - een miljoenproject voor Heule - die daar vlakbij gepland wordt in plaats van de geschrapte gewestweg N50c.Over de petitie met 200 handtekeningen die vanuit de wijk werd ingediend voor het behoud van de bomenrij tussen de geplande nieuwe rijen woningen, werd niet gesproken. (NOM)