De problemen begonnen volgens Eric Vanneste van de gewezen Snoekbaarsvissers toen de bouwwerken in de buurt startten. In november 2015 begon de sloop van 33 woningen rond de vijver in De Knok, de wijk aan de Kortrijksevoetweg. Bouwheer was de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij die 41 nieuwe woongelegenheden wilde bouwen en deze werken startten na de sloop. Binnenkort worden de werken afgerond. "De nieuwe woningen zullen centraal rond het water geschikt worden", luidde het toen bij architect Filip Cnockaert. Vooral duurzaamheid en energiezuinigheid waren volgens de architect belangrijk in dit project.
...