De bewoner van het appartement woont er sinds begin januari. De man kampt met psychische problemen en verblijft daarom tijdens de week in een instelling. In het weekend mag hij naar huis, maar dat is sinds midden augustus dus een probleem. Zijn ganse inboedel werd namelijk weggehaald. "Ik ontdekte het op 19 augustus. Enkele dagen later hebben ze hier wel wat stoelen en een tafel gezet. Maar al zijn spullen zijn weg, allemaal weggegooid in een container", aldus de oma.
...

De bewoner van het appartement woont er sinds begin januari. De man kampt met psychische problemen en verblijft daarom tijdens de week in een instelling. In het weekend mag hij naar huis, maar dat is sinds midden augustus dus een probleem. Zijn ganse inboedel werd namelijk weggehaald. "Ik ontdekte het op 19 augustus. Enkele dagen later hebben ze hier wel wat stoelen en een tafel gezet. Maar al zijn spullen zijn weg, allemaal weggegooid in een container", aldus de oma.Toen de fout aan het licht kwam, werd er overlegd met enkele verantwoordelijken van het sociaal verhuurkantoor. Zij verzekerden Mieke dat ze de schade zouden vergoeden. Ze raadden hen aan om een inventaris op te maken van alle spullen die in het appartement aanwezig waren. "En dat hebben we in eer en geweten gedaan. We kwamen uit op 12.070 euro", aldus Mieke.Met die inventaris trok Mieke woensdag naar een nieuwe vergadering. En daar houdt ze geen goed gevoel aan over. Integendeel: ze voelt zich bedrogen. "Ze hebben nu 3.000 euro als compensatie aangeboden. Om àlles wat hij had te vergoeden", zegt Mieke. "Hij had nochtans heel wat opnamemateriaal, want hij was met muziek bezig. En voor de rest had hij alles wat een mens nodig heeft. Als een studentenkot afbrandt, keert de verzekering 15.000 euro uit. En daar zit zelfs vaak geen keuken in. Is het dan niet schaamtelijk om iemand die alles kwijt is door uw fout zo'n kleine compensatie aan te bieden? Ik kan nog begrijpen dat er een fout gemaakt werd. Missen is menselijk. Maar zet die dan toch op een deftige manier recht."Ook Pablo Annys (SP.A), schepen van Sociale Zaken en voorzitter van SVK Brugge, is op de hoogte van de zaak. Hij zit dan ook verveeld met de hele situatie. "Het is jammer genoeg kunnen gebeuren", zegt hij. "De nummers in dat appartement waren niet duidelijk en de mensen van de opruimdienst hebben het nochtans dubbel gecheckt. Helaas is het toch fout kunnen gaan. We zijn met die jongen gaan praten en toen bleek dat hij niet terug naar het leeggehaalde appartement wou. Dus we hebben beslist om hem elders te huisvesten."Over de compensatie die de jongeman kreeg aangeboden kan Annys niet zoveel kwijt. "Die kwam er na overleg met onze verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid. Hij kwam uit een kleine studio met een beperkte inboedel. Daardoor kwamen ze op dat bedrag uit. Dat is geen som die wij hebben vastgelegd. Maar ik wil me wel engageren om het dossier nog op de raad van bestuur van het SVK te brengen."(TL)