Hans Crampe is adjunct-algemeen directeur bij AZ Delta en zowat de rechterhand van algemeen directeur Johan Hellings. Beiden wilden ze nog wat toelichting geven over de verhuizing van AZ Delta die dus al in voorfase is opgestart. Hans Crampe werkte voorheen bij AZ Maria Middelares in Gent. "Daar maakten we al een gelijkaardige verhuizing mee. Het ziekenhuis in Gent is maar de helft zo groot, maar de processen blijven dezelfde natuurlijk."
...

Hans Crampe is adjunct-algemeen directeur bij AZ Delta en zowat de rechterhand van algemeen directeur Johan Hellings. Beiden wilden ze nog wat toelichting geven over de verhuizing van AZ Delta die dus al in voorfase is opgestart. Hans Crampe werkte voorheen bij AZ Maria Middelares in Gent. "Daar maakten we al een gelijkaardige verhuizing mee. Het ziekenhuis in Gent is maar de helft zo groot, maar de processen blijven dezelfde natuurlijk."In eerste instantie moet een draaiboek geschreven worden waarin de volgorde van de verhuizing minutieus wordt vastgelegd. "Cruciaal daarin is de datum waarop je de dienst spoedgevallen verhuist. Want op dat moment moet je operatiekwartier klaar staan, moet je mensen kunnen hospitaliseren en moeten alle achterliggende diensten operationeel zijn. Maar ook kleinere praktische zaken moeten ingepland worden. Zo verhuizen we het beddenlinnen 's nachts zodat de afdelingen altijd netjes bevoorraad blijven."De dienst radiotherapie, die als eerste in januari al patiënten behandelde, maar ook op andere campussen nog actief was, is sinds deze week volledig operationeel op de campus Rumbeke. Komende week wordt de voorverhuizing verdergezet. De diensten boekhouding, 'personeel en organisatie' en dienst informatica nemen hun nieuwe plaats in op de campus Rumbeke. De week erop volgen directie en management, dienst aankoop en opname en de dienst patiëntenbegeleiding. Samengevat gaat het hier om verhuizing van materialen of van medewerkers die niet in contact komen met de patiënten. Van die periode wordt ook gebruik gemaakt om materialen en toestellen te verhuizen die geen impact hebben op de werking van de campussen Wilgenstraat en Westlaan. "Dat zijn bijvoorbeeld bevallingsbaden van de materniteit in de stadscampus."In de eerste week van juni zal de bedrijvigheid op campus Rumbeke nog verhogen. De dienst intensieve zorgen wordt dan al voorzien van bedden, het operatiekwartier van de nodige materialen. Ook de poliklinieken nemen die week hun intrek. De dialyse wordt op zondag 7 juni verhuisd, omdat er op die dag geen patiënten zijn. "Op maandag 8 juni starten al de consultaties in de poliklinieken." De dag erop is het D-day, want op dinsdag 9 juni vanaf 6 uur 's morgens zal de dienst spoedgevallen klaar staan om de eerste patiënten te ontvangen. "Die overgang moeten we zo kort mogelijk houden, omdat we onze artsen en medewerkers op de juiste plek moeten hebben. Maar we benadrukken ook nog eens dat er op alle campussen ten alle tijde artsen zijn om in nood mensen te helpen."Ook voor de bevolking zal de opening van de spoed op de campus Rumbeke een mindswitch vragen. "Bij een spoedgeval moet je je vanaf dan richting Rumbeke haasten en niet meer naar campus Wilgenstraat. Daar gaat de spoedafdeling diezelfde dag dicht." In week drie van de verhuizing wordt nog een versnelling hoger geschakeld. Want eens de spoed operationeel, volgen ook al andere diensten uit de Wilgenstraat in diezelfde week. En op 9 en 10 juni worden alle patiënten overgebracht van de Wilgenstraat naar Rumbeke. "Ook hiervoor is een heel plan uitgetekend. De avond voordien wordt beslist welke patiënten zullen verhuizen, daarvoor krijgen we ook de hulp van het Rode Kruis en de brandweer. Ook de stad en de politie ondersteunen ons hierin, het is echt teamwerk. Want op die twee dagen zal om de drie tot vier minuten een patiënt het traject van Roeselare centrum naar Rumbeke volgen. En iedere patiënt is ook anders: sommigen kunnen zelf stappen, anderen moeten in hun bed vervoerd worden. De familie wordt uiteraard op de hoogte gehouden en onze medewerkers en ook heel wat vrijwilligers zullen dat met hart en ziel doen. Maar de covid-richtlijnen worden te allen tijde gerespecteerd."In week vier volgt dan het overbrengen van de afdelingen geriatrie (Westlaan) en de dienst moeder-kind (stadscampus). Vanaf 15 juni kan het eerste kindje geboren worden op de nieuwe campus Rumbeke.Een zeer belangrijke factor in deze hele operatie zijn de artsen en medewerkers. Hans Crampe: "Hier in Rumbeke zijn al heel wat tests gebeurd. We checken alles driedubbel, zodat de mensen er meteen mee aan de slag kunnen. Ook de verschillende teams zijn al ter plaatse komen kijken en alle medewerkers kregen vaak via e-learning een opleiding zodat iedereen zich hier meteen kan thuis voelen. Er komen heel wat praktische zaken bij kijken: van waar de medewerkers de auto kwijt kunnen tot hoe sommige nieuwe medische toestellen werken. Maar we hebben onze mensen ook goed ingelicht over alles wat met veiligheid te maken heeft", gaat Hans Crampe verder.Johan Hellings: "We hebben een praktisch zakboekje gemaakt voor onze mensen met een handig overzicht. Maar het ontwerp van dit gebouw is ook zo voorzien dat er weinig verplaatsingen moeten worden gemaakt." Een verhuizing in coronatijden maakt het natuurlijk niet makkelijker. "We gaan er vanuit dat we nog strikte maatregelen zullen moeten volgen tot het vaccin er is. Op onze intensieve zorgen blijven we klaar om eventueel een nieuwe opstoot te ondervangen. Maar we hebben ook het geluk dat voor onze 700 bedden ongeveer de helft één persoonskamers zijn (235 bedden) en de andere tweepersoonskamers (voor 465 bedden), met uitstekende voorzieningen. We kunnen de mensen met symptomen dus makkelijker isoleren in een éénpersoonskamer als ze corona of een andere infectieziekte hebben."Deze week maakte de opvolger van de Sea King al een proeflanding op de landplaats nabij de spoed. Straks gaan ook alle parkings open. "Wie op bezoek komt, kan de wagen kwijt dichtbij de hoofdingang. Artsen en medewerkers hebben een eigen parking, het ziekenhuis is ook vlot toegankelijk met fiets en openbaar vervoer."