Fons De Backere is samen met zijn collega Geert Desender postoverste van de brandweerpost Roeselare. De postleiding bestaat verder nog uit Bert Vanhuyse, Peter Vangierdegom, Rob Nachtergaele (Pittem), Toon Dumoulin (Staden), Stefaan Vermeersch, Christophe Gardin en Nico Scheldeman. Zij geven leiding aan een team van 30 beroepsbrandweerlui en 70 vrijwilligers.
...

Fons De Backere is samen met zijn collega Geert Desender postoverste van de brandweerpost Roeselare. De postleiding bestaat verder nog uit Bert Vanhuyse, Peter Vangierdegom, Rob Nachtergaele (Pittem), Toon Dumoulin (Staden), Stefaan Vermeersch, Christophe Gardin en Nico Scheldeman. Zij geven leiding aan een team van 30 beroepsbrandweerlui en 70 vrijwilligers."Vorig jaar deed de bevolking 6.414 keer een beroep op ons, wat neerkomt op zeventien interventies per dag", begint postoverste Fons De Backere. "Vooral de oproepen voor een ziekenwagen zijn ferm gestegen want daarvoor moesten we 4.740 keer uitrukken. We noteerden 1.200 oproepen voor brandinterventies en 474 wespenverdelgingen.""Er waren in 2019 ook enkele zware branden zoals de uitslaande branden in de Ardooisesteenweg, de Rodenbachwijk en de Oude Diksmuidsestraat. De schade aan de woningen was telkens enorm en de bewoners konden telkens maar ternauwernood aan de brand ontsnappen. Maar onze tussenkomsten moeten niet altijd zo spectaculair zijn. Wanneer enkele kinderverzorgsters met een zestigtal kindjes op straat terechtkwamen, stond de brandweer eveneens paraat om hen te helpen verhuizen. We zijn dan ook zeer tevreden dat wij de burgers, in om het even welke omstandigheden, kunnen bijstaan en helpen.""Om de dienstverlening nog beter op punt te zetten, komt er vanaf januari een verhoogde permanentie en een nieuwe dienstregeling. Dat was een grote uitdaging want we hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het dienstrooster voor onze beroepsmensen volgens het wettelijk kader aan te passen. In een ver verleden waren onze beroepsmensen tot 56 uren van dienst maar nu hebben we alles ingepast in 38 uren, zoals wettelijk is voorzien.""Overdag komt er drie man permanentie bij en 's nachts twee. Zo zijn er overdag altijd minstens twaalf brandweerlui aanwezig en 's nachts negen. Dus ook 's nachts is er altijd een ziekenwagen en een bemande eerste brandweerwagen klaar om uit te rukken. We kunnen dit doen omdat we kunnen rekenen op een geweldig team van vrijwilligers. Niet alleen de vrijwilligers van de brandweerpost Roeselare maar uit de hele zone Midwest. Er zijn 25 vrijwilligers bijgekomen als dispatcher in de centrale en 25 als ambulancier. Zo spreken we eigenlijk van 120 vrijwilligers in plaats van 70. En die mensen komen allemaal uit de zone Midwest. En dat stemt me echt gelukkig want zo wordt het zoneverhaal nog breder gedragen en begrepen.""Ik moet daar vooral de brandweerzone Midwest en de stad Roeselare voor danken want zij hebben belangrijke inspanningen, ook en vooral financiële, geleverd om dit mogelijk te maken. En wij willen hen bedanken door onze mensen op te leiden tot uiterst bekwame brandweerlui en hulpverleners. Wij doen er alles aan om een 'topzone' te blijven en om onze burgers op alle mogelijke manieren te helpen.""Onze kazerne is inderdaad gebouwd in 1974 en toont een beetje 'zijn tanden'. Maar in de nabije toekomst, zeg maar de huidige legislatuur, is er geen sprake van een nieuwe brandweerkazerne. Het Roeselaars stadsbestuur, dat nog steeds eigenaar is van de kazerne, is wel het engagement aangegaan om onze kazerne degelijk te renoveren waar nodig. Nu al is het buitenschrijnwerk vernieuwd en werd een nieuwe stookketel geplaatst. Of we de toren zullen afbreken of renoveren, valt nog te bezien. Op lange termijn moet dan een duurzame oplossing voor de kazerne komen en moet de beslissing genomen worden 'stay or leave'. Maar voorlopig zitten we er nog zeer goed en kunnen we als brandweer eigenlijk geen betere uitrukplaats inbeelden."