Vergunning voor Kortrijkse moskee in gevaar? Provinciaal ambtenaar ziet ‘te veel onduidelijkheden’

Een toekomstbeeld van hoe de Atakwa-moskee langs de Brugsesteenweg eruit zou komen te zien. © gf
Olaf Verhaeghe

Een definitieve beslissing van de provinciedeputatie in het felbesproken Kortrijkse moskeedossier is er nog niet. Maar de provinciaal omgevingsambtenaar stelde zich in een voorbereidend verslag op de hoorzitting wel luidop vragen bij onder meer de geluids- en parkeerhinder. Notoir tegenstander en oppositiepartij Vlaams Belang spreekt van een morele overwinning, de stad Kortrijk wacht het eindoordeel van de provincie af.

Het moskeedossier in Kortrijk is er een van lange adem. Zo’n zes jaar geleden al kondigde moslimvereniging Atakwa te willen verhuizen naar een leegstaande Bio-Planet langs de Brugsesteenweg, omdat hun huidige onderkomen in de Stasegemsestraat al langer te klein is geworden. Alleen kwamen die plannen het moskeebestuur meteen op felle kritiek te staan. Buurtbewoners en vooral Vlaams Belang kantten zich luidop tegen wat zij ‘de grootste moskee van Vlaanderen’ noemen.

Meer dan 800 bezwaren

Atakwa zet door en maakt verdere plannen om de voormalige winkel om te bouwen tot religieus en cultureel centrum. De omgevingsvergunning die daarvoor nodig is, wordt in maart dit jaar aangevraagd. Meteen regent het bezwaarschriften, vooral voorbereid door opnieuw Vlaams Belang. In totaal krijgt het Kortrijkse stadsbestuur er meer dan 800 binnen. Tegenstanders wijzen onder meer op mobiliteitsproblemen, zichtvervuiling, lawaai en andere vormen van overlast en een gebrek aan transparantie binnen de moslimvereniging.

Vlak voor de zomer beslist het Kortrijkse stadsbestuur om Atakwa de omgevingsvergunning toe te kennen. Atakwa-woordvoerder Yassin El Attar spreekt van een belangrijke stap richting de verhuizing naar de nieuwe site en een mijlpaal in een lang proces. “We hebben uiteraard begrip voor de geopperde bezorgdheden en nemen de feedback van buurtbewoners absoluut mee”, klinkt het. Die uitgestoken hand volstaat voor Vlaams Belang en twee onmiddellijke buren niet. Zij tekenen beroep aan bij de provincie West-Vlaanderen. Wouter Vermeersch, kopstuk van Vlaams Belang in Kortrijk, belooft ‘alle juridische en politieke middelen uit de kast te halen’.

“Te veel onduidelijkheden”

Flash forward naar dinsdagvoormiddag 23 november. In Brugge vindt een belangrijke hoorzitting plaats in het kader van die beroepsprocedure die de twee omwonenden aanspanden. Ook de stad Kortrijk is aanwezig, onder meer schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) tekent present. Tussen hen ligt het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, het advies van de eigen diensten aan de deputatie zeg maar.

De conclusie van die ambtenaar? Er zijn nog te veel onduidelijkheden in de aanvraag van Atakwa. “Er kunnen onvoldoende garanties geboden worden dat de impact voor de omwonenden aanvaardbaar is”, klinkt het. “Aan de deputatie wordt dan ook voorgesteld om de beroepen gegrond te verklaren en de vergunning te weigeren.” Vooral het mobiliteitsvraagstuk en de gevreesde parkeerproblemen blijken een struikelblok te vormen.

Vlaams Belang-kopstuk Wouter Vermeersch op een van de betogingen tegen de moskeeplannen in Kortrijk.
Vlaams Belang-kopstuk Wouter Vermeersch op een van de betogingen tegen de moskeeplannen in Kortrijk. © a-KDK

Voor Vlaams Belang is het nu helemaal duidelijk. “Als de West-Vlaamse deputatie het nu nog waagt om deze moskee door te duwen, is dat een pure politieke beslissing”, benadrukt Wouter Vermeersch. “Het advies van de provinciale omgevingsambtenaar is vernietigend. Juridisch is glashelder dat de vergunning moet worden geweigerd. De megamoskee mag er niet komen, daar zullen wij blijven op hameren.”

23 december

Bevoegd schepen Wout Maddens onthoudt zich van commentaar op het advies van de amtbenaar. “De hoorzitting dient net om de vragen die er nog zijn te beantwoorden en eventuele issues te verduidelijken”, zegt hij. “Dat is de procedure, die laat toe om aanvullingen te doen of bepaalde zaken te specifiëren, in alle sereniteit. Wij hebben op de vragen die werden gesteld een duidelijk antwoord kunnen bieden en alle argumenten aangebracht die nodig zijn om onze beslissing te verduidelijken. Het is nu aan de deputatie om in alle wijsheid te oordelen.”

Dat oordeel moet er ten laatste op 23 december van dit jaar zijn. Mocht de deputatie beslissen om het beroep te verwerpen, dan blijft de door Kortrijk verleende vergunning standhouden. Schrapt de deputatie de eerdere vergunning, zoals dat onder meer enkele keren het geval was in het dossier van de Harelbeekse moskee, dan kan Atakwa een nieuwe procedure met een aangepast dossier opstarten. De Harelbeekse vzw Bader kreeg uiteindelijk wél een vergunning.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.