Vergunning dagverzorgingscentrum OCMW van Lichtervelde is binnen

© Foto Kurt
Redactie KW

Het ministerieel besluit werd goedgekeurd door minister Crevits.

Het OCMW van Lichtervelde ontving van het Agentschap Zorg en Gezondheid de mededeling dat de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits op 13 januari 2023 het ministerieel besluit heeft goedgekeurd tot het verlenen van de voorafgaande vergunning voor een centrum voor dagverzorging De Korenbloem, in de Statiestraat 80 in Lichtervelde.

De voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar en kan verlengd worden met een termijn van drie jaar. De bouw van een centrum voor dagverzorging kadert in de ontwikkeling en uitbreiding van de bestaande woonzorgsite. Ook de nieuwe bib komt op termijn op dezelfde site. Een exacte timing voor de start van de werken en geraamde kostprijs zijn er nog niet.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.