Werkgroep Vuurtoren is vanaf nu koninklijke vereniging

De huidige bestuursgroep bestaat uit voorzitter Emiel Braeckman (midden) geflankeerd door zijn bestuursleden Kamiel Dirickx , Daniel Dekeyzer , André Delanghe en Danny Desport. (foto JRO)©Jeffrey Roos (c)
De huidige bestuursgroep bestaat uit voorzitter Emiel Braeckman (midden) geflankeerd door zijn bestuursleden Kamiel Dirickx , Daniel Dekeyzer , André Delanghe en Danny Desport. (foto JRO)©Jeffrey Roos (c)
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

Vorig jaar vierde Werkgroep Vuurtoren zijn vijftigste verjaardag in mineur. Het coronavirus zorgde voor een jaar om snel te vergeten. Maar de toon is gezet voor een beter 2021: na aanvraag van het bestuur kreeg de Werkgroep de koninklijke titel. De kroon op het werk voor de vele jaren inzet voor de Vuurtorenwijk.

Werkgroep Vuurtoren zag op 14 maart 1970 het levenslicht onder impuls van twaalf enthousiastelingen. Het initiatief kwam eigenlijk van wijkbewoner Kamiel Dirickx. De werkgroep moest aanvankelijk dienen om de onbegrepen belangen van de inwoners van de Vuurtorenwijk bij het stadsbestuur van Oostende te verwoorden en te verdedigen.

Nieuw leven

“Kamiel nam het initiatief om de belangen van onze wijkbewoners te verdedigen”, vertelt voorzitter Emiel Braeckman. “De infrastructuur op de wijk was in erbarmelijke staat. De werkgroep kon daar iets aan helpen doen, maar dat alleen was niet de reden. Er moesten ook heel wat materiele noden vervuld worden.”

Het stadsbestuur steunde vrijwel onmiddellijk het initiatief van Kamiel Dirickx. Meer nog: Werkgroep Vuurtoren groeide uit tot een groot succes en kreeg de steun van de hele Vuurtorenwijk. De werkgroep zorgde voor verbondenheid op de wijk en al snel kwam de werkgroep met de eerste evenementen op de proppen. “De Vuurtorenwijk nieuw leven inblazen, daar was het Werkgroep Vuurtoren om te doen”, gaat de voorzitter verder.

Vissersstoet

“Het eerste initiatief kwam van een lid dat er sinds de oprichting bij was: een vissersstoet. Vele wijkbewoners zullen het zich nog herinneren. Datzelfde jaar nog trok de kleurrijke vissersstoet door de straten. Negen keer trok de stoet door de straten . De laatste twee stoeten trokken maar om de drie jaar door de straten. Het budget was er niet. In 1985 verdween de vissersstoet uiteindelijk van het toneel.”

Ook de wijkkermis kwam er onder impuls van Werkgroep Vuurtoren. Meer dan 40 wielerwedstrijden organiseerde de werkgroep tijdens de wijkkermis. “De Vuurtorenwijk telde tot enkele jaren geleden heel wat cafés. Elk café werkte mee aan het programma van de wijkkermis. Dat ging dan van een kaarting tot een vogelpik- of biljartwedstrijd. Er was zelfs een jaarlijkse verkiezing van Miss Opex en later kwam daar ook nog Mister Opex bij . Jaarlijks werd er door de wijkbewoners uitgekeken naar de twee weken durende wijkfeesten.”

Avondmarkt en Vuurtorenloop

“Het verdwijnen van de vele cafés op de Vuurtorenwijk deed de laatste jaren het aantal evenementen verminderen. Maar Werkgroep Vuurtoren is niet dood, integendeel. We zijn van plan er hard tegenaan te gaan”, aldus Emiel. Al heeft het coronavirus de Werkgroep Vuurtoren geen goed gedaan. “Alle evenementen werden geannuleerd”, zucht Emiel. “ De wijkkermis stond geprogrammeerd voor midden juni, maar voor het eerst sinds jaren was er geen wijkkermis. En er was ook geen Vuurtorenloop rond de Spuikom. Die wordt al 30 jaar georganiseerd. Ook van de jaarlijkse avondmarkt in mei was er geen sprake.”

Toch hoopt het bestuur om in 2021 weer aan te knopen met de evenementen die de voorbije 50 jaar met passie werden georganiseerd. “Voorlopig hebben we enkele evenementen vastgelegd. We hopen dat die kunnen plaatsvinden. Er is op Hemelvaartsdag de avondmarkt en op vrijdag 11 juni is er de 30ste Vuurtorenloop. De wijkkermis staat gepland van 11 juni tot 20 juni. En mogelijk volgt er ook nog een evenement in het najaar, maar dat ligt nog niet helemaal vast”, aldus de voorzitter.

Kabinet koning Filip

Het bestuur van Werkgroep Vuurtoren richtte de vraag om de koninklijke titel te verwerven aan het kabinet van koning Filip. “Er gaat heel wat administratie aan vooraf”, weet Emiel maar al te goed. “Ze willen alles weten over de vereniging. In de eerste plaats moet er een officieel bewijs zijn van het vijftigjarig bestaan. Wie deel uitmaakt van het bestuur, wat onze doelstellingen zijn, een activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar en wat onze toekomstige projecten zijn.”

“We hebben de laatste 50 jaar al heel wat verwezenlijkt en waren er dus ook wel zeker van dat men ons de Koninklijke titel zou toekennen. Onlangs kregen we het bericht dat we onszelf vanaf nu de Koninklijke Werkgroep Vuurtoren mogen heten. Het is de kroon op het werk van de vele bestuursleden en vrijwilligers van de laatste 50 jaar. Hier hebben heel veel mensen hard voor gewerkt. Die koninklijke titel geeft ons de motivatie om nog even door te gaan en geeft ons moed om na een barslecht coronajaar opnieuw mooie evenementen te organiseren voor de wijkbewoners. We zien de toekomst hoopvol tegemoet.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.