Werkgroep Oostrozebeeks Erfgoed start met heel veel ambitie

© CLY
© CLY
Julien Cluyse

Onder impuls van cultuurcoördinator Evelien Ameye startte de heemkundige kring ‘Oostrozebeeks Erfgoed’. De werkgroep lanceert meteen een oproep: “Schenk ons documenten en foto’s.”

“In het verleden bestond er altijd al een soort heemkundige kring of heemkundige werking”, vertelt Geert Lemaitre. “Denk maar aan de pionier van de heemkundige kring in Oostrozebeke, wijlen Ghislain Vandeputte. Hij was de voorzitter van de heemkundige kring Ter Helleme. Na de dood van Ghislain was er echter geen sprake meer van een systematische werking.”

“Iemand die wel geregeld uitpakte met heemkundige bijdragen was Lieven Demedts. Hij was op dat gebied iemand die liever alleen werkte. Daar komt nu een einde aan, want we staken met enkele mannen de koppen bij elkaar en startten samen met een heemkundige kring. Als koptrekker krijgt Aad De Marez Jacques Goemaere naast zich, als afgevaardigde vanuit de gemeente. De interesse voor een heemkundige kring was zodanig groot dat Aad in een mum van tijd een enthousiaste werkgroep kon bijeenbrengen.”

Cafés vroeger en nu

“Verschillende inwoners, verspreid over de gemeente, waren al op een of andere manier met heemkunde bezig zonder dat daar ruchtbaarheid werd aan gegeven. Toen op sociale media bekend raakte dat er de gemeente zou starten met een heemkundige kring, kwamen de reacties vlot binnen . Intussen is er een werkgroep gevormd met Aad De Marez, Jacques Goemaere, Renaat Lobbestael, Guido Braekevelt, Reineke Vaernewyck, Ronny Mabbe, Robrecht Vanhee, Hubert Vandevoorde, Stijn Manhaeghe en mezelf”, aldus Geert Lemaitre.

“In eerste instantie gingen we werken rond de cafés van vroeger en nu in Oostrozebeke. De Vlaamse erfgoeddag van 20 april 2020 heeft immers als thema ‘de Nacht’. De bedoeling was om dan uit te pakken met een kijk- en luistermoment, om op die manier meer bekendheid te geven aan de werkgroep. Maar de coronapandemie stak daar een stokje voor. Ondertussen zijn we digitaal bezig. Zo heeft Renaat Lobbestael online een bewerkbare lijst van alle cafés gemaakt. Als basis van dit werkstuk werden de aantekeningen van Gentiel Sabbe gebruikt. Die lijst is intussen al ruim aangevuld met info van andere leden van de werkgroep.”

Archief pastorie

“Ons lid Guido Braekeveldt heeft een Facebookpagina opgestart met als titel ‘Uit het archief van Oostrozebeke’. Die pagina draait op volle toeren. Dankzij de pagina bereikten we al zo’n 800 mensen. Heel recent kregen we ook een verrassende aanwinst van documenten via de lokale kerkgemeenschap. Nu het pastorale werk van de verschillend parochies is opgegaan in de nieuwe kerkgemeenschap St.-Franciscus en de pastorie leeg kwam te staan, is een klein deel van het archief van de pastorie overgedragen aan de werkgroep. Dit deel van ons archief kunnen we gelukkig tijdelijk opslaan in het gemeentehuis.”

“De eerste activiteit die we willen organiseren is het kijk- en luistermoment rond cafés. Alleen is het wachten op de toelating om bijeenkomsten te organiseren. Intussen zoeken en vragen we aan de inwoners om hun schoendozen met documenten en foto’s niet weg te gooien, maar die over te maken aan de werkgroep . We zijn wel uitsluitend op zoek naar alles wat verband heeft met Oostrozebeke.”

Op zoek naar lokaal

We mikken ook op mondelinge overlevering via verhalen en anekdotes over bijvoorbeeld de oorlog, schooltijd, kermissen, cafébezoeken, dienstplicht, kerkelijke hoogdagen, vrijetijdsbesteding, het verenigingsleven en het leven in grote gezinnen. Nog één ding staat bovenaan op ons verlanglijstje: de zoektocht naar een volwaardig lokaal waar we kunnen werken en vergaderen bij ons opgeslagen archief”, geeft Geert Lemaitre nog mee. Info: guido.braeckevelt@telenet.be; Faceboopagina ‘Uit het archief van Oostrozebeke’.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.