Vrouwen aan de macht bij Beweging.net Pittem-Egem

Het damestrio gaat het werk met veel motivatie verderzetten. We zien v.l.n.r.: Heidi Lievrouw, Dominique Coopman, Veronique Raedt, Bart Bonte en Sara Defreyne. © (foto Jan)
Redactie KW

Het bestuur van Beweging.net Pittem-Egem heeft grote veranderingen ondergaan. Zowel de voorzitter, secretaris als penningmeester hebben hun functie doorgegeven. Opmerkelijk: de drie functies werden overgenomen door drie vrouwen.

Tot voor enkele weken was Dominique Coopman voorzitter, Bart Bonte secretaris en Noël Laethem penningmeester van Beweging.net Pittem-Egem. Deze drie drijvende krachten besloten echter dat het tijd werd om de fakkel door te geven. Drie dames uit de kern besloten de uitdaging aan te gaan. Veronique Raedt wordt de nieuwe voorzitter, Heidi Lievrouw secretaris en Sara Defreyne zal als penningmeester de financiën beheren.

“Ik maakte al een tijdje deel uit van de kern toen ik in 1997 werd gevraagd om voorzitter te worden in opvolging van Ivan Delaere, die burgemeester werd en daarom de functie doorgaf”, steekt Dominique Coopman van wal. “Het was toen zeker niet mijn bedoeling om 23 jaar later nog steeds voorzitter te zijn. Het is overigens al een aantal jaren dat we zoeken naar opvolging. Niet alleen omdat we de functie willen doorgeven, maar ook omdat we streven naar verjonging van het bestuur. We hebben al jaren een actieve vereniging, waar velen heel actief meewerken aan activiteiten, maar tot nu toe wilde echter niemand de stap zetten naar een bestuursfunctie. We zijn dan ook meer dan tevreden dat de drie nieuwe jonge krachten de scepter willen overnemen. Ik wil zeker nog meegeven dat we een gemotiveerde kern hebben, waardoor mijn taak als voorzitter eenvoudiger werd en dat ik mij vaak kon beperken tot coördineren.”

“Ik kan mij hier alleen maar bij aansluiten”, pikt Bart Bonte in. “Ook ik zoek al een tijdje naar iemand om mijn functie over te nemen en ben dan ook blij dat we met Heidi iemand gevonden hebben die mijn gedrevenheid en engagement deelt. Ik moet ook toegeven dat het pakket mij te zwaar werd, doordat de taak van secretaris de laatste jaren heel wat uitgebreider is geworden. Doordat Dominique en ik besloten het roer door te geven, besliste ook Noël de sleutels van de kas door te geven. Noch Dominique, noch Noël of ik zijn echter van plan de vereniging vaarwel te zeggen, we zullen de nieuwelingen indien nodig zeker blijven bijstaan.”

Nieuw bloed

“Ik heb het verenigingsleven thuis nagenoeg met de paplepel meegekregen”, vertelt Veronique Raedt, de nieuwe voorzitter. “Mijn vader was al van toen ik klein was actief binnen Beweging.net en van zolang ik mij kan herinneren is Rerum Novarum een jaarlijkse hoogdag. Doordat ik met vrijwilligerswerk binnen verenigingen opgegroeid ben, heb ik dit later op mijn beurt doorgetrokken. Vroeger als leiding bij de Chiro en nu binnen het bestuur van Femma met Pit en bij de activiteiten in de school waar ik lesgeef. Sinds september 2013 ben ik lid van de kern van Beweging.net en de voorbije jaren werd ik wel al eens gepolst voor een bestuursfunctie, maar ik zag het toen nog niet zitten. Op dit moment hebben we echter een dermate sterke kern dat dit mij van mening doen veranderen heeft, samen met het feit dat we een goed trio vormen. En ik weet mij geruggensteund bij eventuele problemen door Dominique en Bart.”

“We zullen de nieuwelingen indien nodig zeker blijven bijstaan”

“Ik mag toch wel zeggen dat alles bij mij in sneltreinvaart gegaan is”, vervolgt Heidi Lievrouw. “Ik ben wel al een aantal jaren lid van Femma en ben voorzitter van het oudercomité van de Pittemse basisschool, maar maak pas sinds 2018, na de gemeenteraadsverkiezingen, deel uit van de kern van Beweging.net. Al vrij snel werd ik gepolst om de taak van secretaris over te nemen en na rijp beraad heb ik beslist dit engagement aan te gaan. Wanneer ik beslis mij ergens voor in te zetten, dan ga ik er ook volledig voor en dat is in dit geval niet anders.”

“Net als Veronique ben ook ik opgegroeid in het verenigingsleven”, neemt Sara Defreyne tot slot het woord. “Ik ben altijd lid geweest van de Chiro en ben verschillende jaren in de leiding geweest. Nadat ik in 2012 met de gemeenteraadsverkiezingen op de CD&V-lijst stond en ook lid werd van de gemeenteraad ben ik in de kern van Beweging.net gekomen. Toen er gevraagd werd om een bestuursfunctie op te nemen, leek penningmeester mij de enige haalbare kaart. Ik heb een vrij drukke job en deze functie is goed te combineren met mijn werk en gezin. Ik ben alleszins blij dat ik deel mag uitmaken van een jong team en met de back-up van Dominique, Bart en Noël zie ik de toekomst positief tegemoet.” (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.