Voor Oostendse bridgeclub Antares is 2020 een verloren jaar

Voor een vereniging die vooral senioren onder haar leden telt, is het coronavirus een serieuze spelbreker. De Oostendse bridgeclub Antares moest de voorbije maanden alle activiteiten afgelasten, maar voorzitter Jacques Lefèvre blikt hoopvol vooruit: “Afspraak met onze bridgevrienden in 2021!”

Beeld van vroeger: spelplezier in het Royal Astrid Hotel. Volgend jaar opnieuw? © (foto PDV)

“Andere clubs hebben na de eerste lockdown geïnvesteerd in beschermingsmateriaal om met een beperkte groep te kunnen spelen, maar wij hebben dat om verschillende redenen niet gedaan. Vooral bij de oudere leden zit de schrik om besmet te worden er toch wel serieus in”, zegt voorzitter Jacques Lefèvre (75).

Bridge is geen elitair tijdverdrijf voor hoogopgeleide heren of dames uit de ‘beau monde’, benadrukt de voorzitter. “In onze club is iedereen welkom. Bij ons kan iedereen zich op zijn niveau ontspannen en op een aangename manier kaarten, nieuwe vrienden maken en plezier beleven. We vragen van iedereen een correcte en beleefde manier van omgang met elkaar, maar dat is zelden of nooit een probleem. Bij discussies aan een kaarttafel heeft een bestuurslid, die als arbiter fungeert, het laatste woord. Bridgen doe je altijd met een partner waarmee je een koppel vormt en hetzelfde systeem speelt. Sommige echtparen vormen een duo, maar er zijn er die liever niet samen spelen, om echtelijke ruzies te vermijden”, glimlacht Jacques.

hoopvol

De voorzitter blikt alvast hoopvol vooruit. “We hopen volgend jaar weer op maandag, woensdag en vrijdag bridgenamiddagen te kunnen organiseren in het Royal Astrid Hotel. Nieuwe leden zijn uiteraard ook welkom. Voorkennis is niet vereist. We organiseren lessen voor nieuwkomers en dat is zonder enige twijfel de beste manier om te leren bridgen. We kijken allemaal uit naar 2021 om onze favoriete hobby weer te beoefenen en onze bridgevrienden terug te zien”, besluit Jacques Lefèvre. (Philippe Decruynaere)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.