Vaderlandslievende verenigingen in Roeselare zien activiteiten in het water vallen

Peter Soete

Geen vereniging die meer activiteiten moet annuleren door de coronacrisis dan de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare of VVVR. Zelfs de festiviteiten van onze nationale feestdag gaan niet door met uitzondering van het Te Deum ‘s morgens.

“De VVVR is de overkoepelende organisatie van alle vaderlandslievende organisaties in Roeselare”, begint voorzitter Geert Messiaen. “In onze stad hebben we maar liefst dertien vaderlandslievende verenigingen. Dat zijn de vriendenkring 24ste linie, British Torch of Remembrance Belgian Branch, Délégation Souvenir Français Roeselare, meters en peters erebegraafplaats, militaire vriendenkring, nationaal verbond van miliciens en beroepsmilitairen van België, nationaal verbond veteranen koning Leopold III, de nationale vereniging van invaliden van het leger, de vereniging van burgerlijke oorlogsslachtoffers, de vriendenkring van weggevoerden en werkweigeraars, de grenadiers en karabiniers West-Vlaanderen, het huldecomité oorlogsslachtoffers en het Pools memorandum.”

Elkaar helpen

“De VVVR is het aanspreekpunt en de spreekbuis naar de stad. De VVVR legt niemand iets op. Iedere vaderlandslievende vereniging organiseert volledig autonoom de eigen activiteiten. Ja, de vaderlandslievende verenigingen organiseren best veel in de loop van een jaar. De ene vereniging heeft meer leden dan de andere, maar wanneer er helpende handen te kort zijn bij een activiteit, springen andere verenigingen wel bij.”

“Als je lid bent van een vaderlandslievende vereniging ga ik er van uit dat je je land graag ziet. Iets anders valt moeilijk te rijmen. België is mijn vaderland en Vlaanderen mijn moederland en over vader en moeder spreekt men geen kwaad woord. Dat is mijn idee. Ik ben ons stadsbestuur dan ook dankbaar dat wij een schepen van Vaderlandslievende Verenigingen hebben en ik hoop dat dit nog veel legislaturen zo mag blijven.”

“Door corona zijn er omzeggens geen activiteiten geweest. Zelfs op 21 juli, onze nationale feestdag, mogen er geen festiviteiten plaatsvinden. Er is enkel ‘s morgens het Te Deum voor maximum 200 personen.”

“Voor de komende activiteiten en herdenkingen wachten we af. Hopelijk kan op 11 november de Boodschap van de Vredesduif plaatsvinden. Dat is een activiteit van de overkoepelende VVVR en heeft als bedoeling om ook jonge mensen warm te maken voor de vaderlandslievende verenigingen. Daarom doe ik ook een warme oproep aan alle Roeselaarse vaderlandslievende verenigingen om mee te werken. Eendracht maakt macht, is hier zeker van toepassing.”

Zorgsector

“Het thema dit jaar is de medische zorg tijdens WO I en de link met de zorgsector, die zich meer dan 100% heeft gegeven in deze coronaperiode, is duidelijk. We nodigen alle scholen uit om rond dit thema te werken in de vorm van tekeningen, verhalen, collages of gedichten. Een jury zal dan de individuele winnaars en de winnende klassen bekronen op 11 november.”

Opgericht in: De VVVR of Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare werd opgericht in de jaren 60-70 van de vorige eeuw. Op 7 maart 2014 kreeg de VVVR nieuwe statuten en een nieuw bestuur.

Voorzitter: Geert Messiaen en bestuursleden: ondervoorzitter Thierry Van Paemel, secretaris Ronny Vandamme, penningmeester José Gaytant en Jos Bogaerts (PR).

Leden: alle Roeselaarse vaderlandslievende verenigingen.

Lidgeld: 15 euro per jaar per vereniging

Alle info is te verkrijgen op 0486 84 83 65 of via ronny.vandamme@telenet.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.