Staden zet in op kruisbestuivers en bijenvriendelijke landbouw

(foto JCR)
Redactie KW

Bijen spelen een belangrijke rol bij de productie van een derde van alle levensmiddelen. Hun bestaan staat evenwel onder druk. Daarom maakten de gemeente Staden, Stad-Land-Schap ‘t West-Vlaamse hart, Inagro en de Stadense imkers op Wereldbijendag bekend dat ze hun krachten bundelen om kruisbestuivers te helpen.

“De bijen in België hebben het zwaar”, vertelt milieuschepen Chris Verhaeghe (Open VLD). “De laatste tien jaar vormen bestrijdingsmiddelen, veranderingen in landgebruik, elektromagnetische straling, nieuwe insecten en dodelijke parasieten een bedreiging voor wilde bijen, hommels en honingbijen. Het belang van die dieren voor onze voedselzekerheid en biodiversiteit mag niet onderschat worden. Ze zorgen immers voor bestuiving van drie vierde van alle voedingsgewassen. Zonder deze kruisbestuivers krijgen onder andere bloemen, appels, tomaten en aardbeien het lastig en verdwijnen ook heel wat wilde planten.”

“Om de openbare en private ruimte bijenvriendelijk in te richten, de bevolking te sensibiliseren en bijen te monitoren zijn we met het Stad-Land-Schap het project Kruisbestuivers gestart”, zegt Yannick Verstraete van Stad-Land-Schap ‘t West-Vlaamse hart. “Staden stapt nu als één van de eerste gemeenten mee in dit verhaal. Niet alleen omdat ze het belang van kruisbestuivers en biodiversiteit erkent, maar ook omdat de gemeente al ruime tijd initiatieven op poten zet om wilde bijen, hommels en honingbijen te helpen. Staden werd voor die inspanningen in 2019 al beloond met de titel van Bijenvriendelijke Gemeente.”

“Bijen mogen niet onderschat worden, ze zorgen voor de bestuiving van drie vierde van alle gewassen”

“We gaan nu een stap verder”, stelt Chris Verhaeghe. “Om bijen en hommels te helpen bij hun zoektocht naar voedsel zaaiden we in het najaar van 2019 wilde bloemenweides in op verschillende plaatsen in de gemeente. Onder andere aan het Dermautpark, de groenzone aan het AC/DC en de weide aan het Polderbos prijken ondertussen mooie bloemenweides. Twee van de drie locaties krijgen er nu ook een bijenhotel bij: het dak van het AC/DC en de weide aan het Polderbos. Voor het beheer en onderhoud van de bijenkorven wordt samengewerkt met de Stadense imkers.”

Steun landbouwers

“Inagro, het onderzoeks- en adviescentrum voor de land- en tuinbouw, versterkt onze initiatieven en kijkt hoe ze landbouwers kunnen ondersteunen om bijenvriendelijke landbouwpraktijken op te zetten. Dat kan door onbenutte akkerstroken in te zaaien als bloemenstrook. Niet alleen hommels en bijen varen daar wel bij, maar ook natuurlijke vijanden die de landbouwteelt beschermen. Inagro focust daarbij op bloemenmengsels die afgestemd zijn op lokale teelten. Ook de teeltvrije zones van één meter langs grachten en waterlopen lenen zich perfect als bloemenstrook.”

“Geïnteresseerde landbouwers die bereid zijn vrijliggende akkerstroken of teeltvrije zones als bloemenstrook aan te leggen, kunnen zich kandidaat stellen via www.staden.be/bloemstrook. In ruil voor hun engagement krijgen ze een gratis bloemenmengsel, een jaarlijkse maaibeurt van de strook en een natuurlijke akkerbestuiving en -bescherming. De inspanningen om de bijenpopulatie te helpen, stoppen evenwel niet bij de landbouw. Elke inwoner kan letterlijk zijn bloemetje bijdragen in zijn of haar tuin. Wie geïnteresseerd is, kan terecht op www.weekvandebij.be. Die website staat boordevol handige tips”, besluit Chris Verhaeghe. (BCH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.