Pittem keert werkingssubsidies aan verenigingen vervroegd uit

Het Ontmoetingscentrum in de Eikeldreef. © Pittem
Redactie KW

In de Week van de Vrijwilliger, die loopt van 27 februari tot en met 6 maart, betaalt het gemeentebestuur van Pittem de werkingssubsidies aan de verenigingen opnieuw vervroegd uit. Gemeente Pittem kent een totaalbedrag van 43.873,76 euro toe aan de erkende, lokale sport-, jeugd-, en socio-culturele verenigingen.

De Pittemse en Egemse verenigingen starten hun werking voorzichtig weer op, al is dat door de coronacrisis niet altijd vanzelfsprekend. De afgelopen twee jaar miste de verenigingskas inkomsten door geannuleerde activiteiten en werden alle verenigingen geconfronteerd met hoge kosten om zich coronaproof te organiseren. In deze moeilijke tijden biedt het gemeentebestuur van Pittem ondersteuning.

Ondersteuningsplan

Zo besliste de gemeenteraad om voor de jaren 2021-2022 de werkingssubsidies van verenigingen te verhogen: “Elke erkende vereniging kreeg in totaal 130 procent bovenop de bestaande werkingssubsidie die zij in 2020 ontving. Dit werd via een verdeelsleutel over twee jaar gespreid. Het eerste jaar bedraagt de werkingssubsidie ontvangen in 2020 +70 procent van de subsidie, het tweede jaar + 60 procent”, legt burgemeester Ivan Delaere uit. Bovendien reserveerde het gemeentebestuur een bedrag van 5.000 euro vanuit het noodfonds corona voor nieuwe initiatieven binnen jeugd, sport en cultuur, die ondersteunend en compenserend zijn aan de gevolgen van de coronacrisis. “Verenigingen en burgers die nieuwe activiteiten willen organiseren, kunnen nog steeds een project indienen,” vult burgemeester Ivan Delaere aan.

Het gemeentebestuur goot alle maatregelen eind 2020 in een ondersteuningsplan ‘Bouwen aan de vereniging van morgen’. Naast financiële ondersteuning, voorziet de gemeente in dit plan ook promotionele en logistieke ondersteuning: “Representatieve verenigingen werden ondertussen voorgesteld in het gemeentelijke Infoblad of op de gemeentelijke Facebookpagina. Bovendien kunnen ze zoals steeds hun activiteiten promoten op de digitale infoborden in Pittem en Egem,” zegt schepen van Cultuur Denis Fraeyman.

50 procent korting op huurprijs gemeentelijke zalen

De logistieke steun vertaalt zich vooral in de gemeentelijke infrastructuur: “Voor geannuleerde activiteiten die zouden doorgaan in onze gemeentelijke zalen, werden geen kosten aangerekend. Bovendien geldt nog steeds een korting van 50 procent op de huur van gemeentelijke zalen en dit tot het einde van dit jaar,” zegt schepen Denis Fraeyman.

De gemeente wil dat verenigingen hun activiteiten in de best mogelijke omstandigheden kunnen organiseren. Zo stelde het gemeentebestuur vorig jaar een gratis coronaveilige vergaderruimte in Ontmoetingsruimte Eikeldreef ter beschikking voor de lokale verenigingen. Ook andere zalen zijn coronaproof ingericht met ontsmettingszuilen, affiches met de geldende coronamaatregelen en CO2- meters in zaal De Magneet, De Fontein en het Buurthuis. Voor de andere zalen stelt het gemeentebestuur gratis CO2-meters ter beschikking: “Wie als vereniging een activiteit wil organiseren in één van de gemeentelijke zalen in Pittem, kan een gratis CO2-meter lenen aan het onthaal van het gemeentehuis,” zegt Stijn Vandenhende, schepen van Sport.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.